Dyżur Konsularny w Trydencie: czerwiec 2017 r.

28 czerwca br. w siedzibie Konsulatu Honorowego RP  Trydencie odbędzie się dyżur konsularny. Osoby zainteresowane proszone są o zapisanie się na spotkanie w systemie e-Konsulat.

28 czerwca br. w siedzibie Konsulatu Honorowego RP  Trydencie (Via Malfatti 21), w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 14.30 do 17.00 odbędzie się dyżur konsularny.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisanie się na spotkanie w systemie e-Konsulat.