Zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej działającej przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie.

Podania o przyjęcie do szkoły, będą przyjmowane do 30 kwietnia w Biurze Informacji dla Pielgrzymów (formularz oraz informacje o Szkole do pobrania w biurze). Godziny przyjęć: poniedziałki. i czwartki: 9.00-13.00 oraz 16.00-17.30; wtorki, środy i piątki: 16.00-17.30.

Do klasy I przyjmowane są tylko dzieci z roczników 2010 i 2011 mówiące po polsku (Szkoła nie prowadzi nauki języka polskiego jako obcego). Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w niedzielę 7 maja w godzinach popołudniowych w sali katechetycznej przy kościele. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szkoła dysponuje kilkoma wolnymi miejscami w klasach programowo starszych (z wyjątkiem klasy III). Przyjęcie do klasy II oraz do klas IV-VII odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

W dniu 22 kwietnia (sobota) o godz. 14.30 można obejrzeć lokal szkolny znajdujący się w budynku Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przy via Marcantonio Colonna 52 (w pobliżu stacji metra Lepanto).

Źródło: Biuletyn kościoła św. Stanisława B.M. w Rzymie (nr 1023 z 11.03.2017)

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:
Tel. 06/ 6795347 wewn. 222
E-mail: parafiaroma@gmail.com

Kontakt z Dyrektorem Szkoły:
Tel. kom. 3271790149


INFORMACJE O SZKOLE
Katolicka Szkoła Podstawowa działa od września 2009 r. Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie przy via delle Botteghe Oscure 15.

Szkoła prowadzi zajęcia w języku polskim zgodnie z uzupełniającym programem nauczania w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą. Na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o Polsce uczniowie mają możliwość pogłębienia znajomości języka ojczystego oraz zdobycia wiedzy z historii, geografii i kultury Polski. Szkoła nie prowadzi nauki języka polskiego jako obcego. We wszystkich klasach wprowadzono jedną lekcję religii.
Zajęcia w Szkole odbywają się tylko w soboty (według ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30. Lokal szkolny znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przy via Marcantonio Colonna 52 (w pobliżu stacji metra Lepanto).

Szkoła posiada swój własny Statut i Program Wychowawczy. Kształcenie i wychowanie uczniów oparte jest na zasadach doktryny katolickiej. W realizacji swoich zadań Szkoła kieruje się słowami kard. Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”. Rodzice mają obowiązek współpracować ze Szkołą, akceptując i wspierając jej katolicki charakter. (§ 33 Statutu Szkoły). Zapisując dziecko do Szkoły, Rodzice zobowiązują się również do przestrzegania jej Regulaminu.

Szkoła jest współfinansowana przez Rodziców.