in

40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – papieża rekordzisty

Mija 40. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października 1978 r. po raz pierwszy po ponad 450 latach papieżem został nie-Włoch. Ponad 26-letni okres służby Jana Pawła II w Kościele powszechnym okazał się najdłuższym pontyfikatem w XX stuleciu i trzecim co do długości w dziejach Kościoła.

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne i odwiedził 205 razy 129 krajów. Najwięcej wizyt złożył w Polsce – 8, a następnie we Francji i w Stanach Zjednoczonych – po 7. Podróże te trwały łącznie 543 dni i 55 minut, czyli ponad 5,7 proc. czasu pontyfikatu, a Ojciec Święty przemierzył w tym czasie 1162615 km.Przebył prawie 1,3 mln kilometrów i przeprowadził 148 beatyfikacji, 51 kanonizacji oraz 1343 ogłoszonych podczas nich błogosławionych i 482 świętych. Na 9 konsystorzach Ojciec Święty wyniósł do godności kardynalskiej 232 duchownych, najwyższą liczbę w dziejach Kościoła. Konsekrował też osobiście 321 mianowanych przez siebie biskupów.

Odbył 1161 środowych audiencji ogólnych, na które przybyło w ciągu tych lat prawie 17,7 mln pielgrzymów z całego świata. W Watykanie odbyło się 38 oficjalnych wizyt głów państw (tzn. nie licząc audiencji dla tych szefów państw, którzy odwiedzili papieża przy okazji pobytu we Włoszech), 737 innych audiencji i spotkań z nimi (prezydenci, królowie, książęta i inni) i 245 audiencji i wizyt szefów rządów (premierów i ich odpowiedników).
Gdy

Dorobkiem pontyfikatu Jana Pawła II jest ogromna liczba różnych dokumentów, m.in. 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio i idąca w tysiące liczba listów papieskich, przesyłanych do różnych odbiorców: Kościołów lokalnych, sanktuariów, diecezji, kardynałów, biskupów itp. z okazji ich ważnych rocznic czy innych doniosłych wydarzeń.

Oryginalnym pomysłem Jana Pawła II były jego listy otwarte do różnych środowisk: rodzin (2 II 1994), dzieci w Roku Rodziny (13 XII 1994), kobiet (29 VI 1995), artystów (4 IV 1999) i osób w podeszłym wieku (1 X 1999).

Ojciec Święty zapoczątkował szereg ciekawych inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnokościelnym i międzynarodowym. Od 1986 obchodzone są Światowe Dni Młodzieży – co roku w Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym i krajowym, a co dwa lata (na ogół) – najczęściej latem – w różnych krajach odbywają się ogólnoświatowe zloty młodych ludzi pod przewodnictwem papieża.

Papież podjął także i twórczo rozwinął szereg inicjatyw Pawła VI, takich jak Światowe Dni: Pokoju, obchodzone co roku 1 stycznia (od 1968), Środków Społecznego Przekazu (od 1967 – różne terminy, najczęściej w maju), Modlitw o Powołania Kapłańskie (od 1964, najpierw II, potem IV Niedziela Wielkanocna) i ustanowione jeszcze przez Piusa XI w 1929 Niedziele Misyjne (w październiku) a także Światowe Dni Migranta i Uchodźcy, obchodzone od 1972 z inicjatywy ONZ (Stolica Apostolska włączyła się w nie w 1986). Z okazji tych Dni (i kilku innych, o których już nie wspomniano) Ojciec Święty co roku przygotowuje okolicznościowe orędzie.

na podst. eKai.pl
Redakcja

Czytaj także:

O rzymskim „zakątku” bliskim sercu Jana Pawła II

 

Włochy: Wznowiono poszukiwania polskiego nurka w Jeziorze Garda

Abp Jędraszewski: z postaci Karola Wojtyły biło coś nadzwyczajnego