in

60 lat Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja w Weronie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w konferencji pt. „Sześćdziesiąt lat Europy, sześćdziesiąt lat Wspólnej Polityki Rolnej. Europejskie rolnictwo – od korzeni do przyszłości”, która odbyła się w Weronie 8 kwietnia.
 

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy ministra polityki rolnej, żywnościowej i leśnej Włoch Maurizio Martiny; wśród uczestników komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan,  minister rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt Malty, przewodniczący w tym półroczu Radzie UE ds. rolnictwa i rybołówstwa (AGRIFISH) Roderick Galdes oraz wysokiej rangi przedstawiciele ministerstw rolnictwa państw członkowskich UE.

W swoim wystąpieniu polski minister wskazał na znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla zapewnienia nie tylko spójności gospodarczej i społecznej, ale także spójności politycznej w UE. Podkreślił istotną rolę tej polityki dla niwelowania przepaści rozwojowej w rolnictwie między poszczególnymi regionami Europy. Powołując się na traktatowe cele Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności na zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w UE, Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że jednolity rynek wymaga przede wszystkim zapewnienia równych warunków konkurencji dla wszystkich rolników bez względu na kraj, w którym prowadzą swoją działalność. Minister zaapelował również o odejście od historycznych kryteriów dystrybucji wsparcia bezpośredniego i jak najszybsze zakończenie procesu wyrównywania stawek płatności między państwami członkowskimi.

W ramach wizyty minister Krzysztof Jurgiel odbył spotkanie bilateralne z włoskim ministrem Maurizio Martina, podczas którego omówione zostały kwestie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, jej uproszczenia i możliwego wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na tę politykę. Rozmawiano także o sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku cukru i tytoniu, oraz na temat łańcucha żywnościowego i nieuczciwych praktyk handlowych.
Po wspólnym przeanalizowaniu tematów omawianych na forum Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz porównaniu dużej bliskości stanowisk naszych obu państw, ministrowie wskazali na celowość intensyfikacji dwustronnej współpracy polsko-włoskiej na poziomie ministerialnym i eksperckim.
W spotkaniu wziął udział ambasador RP we Włoszech Tomasz Orłowski.

(źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Światowy Dzień Poezji Unesco. Relacja

Byczki, kroszonki, jaja malowane woskiem i wyklejane, czyli tradycyjne polskie pisanki