in

Kwarantanna po powrocie do Włoch, nowe przepisy wchodzą w życie od 7 stycznia

Kwarantanna po powrocie do Włoch. Od 7 stycznia zaczynają obowiązywać nowe przepisy.

Fot. Anna Shvets/Pexels

Ambasada RP w Rzymie opublikowała komunikat, w którym wyjaśnia jakie restrykcje obowiązują osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski w dniach od 7 do 15 stycznia 2021 r. Jego treść zamieszczamy poniżej (przedruk za serwisem: Gov.pl).

Kwarantanna po powrocie do Włoch. Czy jest obowiązkowa?

Osoby przyjeżdżające do Włoch z zagranicy, w tym z terytorium Polski:

7 STYCZNIA do 15 STYCZNIA 2021 r.

Kategoria ASan Marino i Watykan

 • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria BPaństwa o obszarze o niskim ryzyku epidemicznym wskazane w ewentualnie wydanych później rozporządzeniach Ministra Zdrowia

 • brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch UWAGA !  – nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej i czerwonej;

należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria CAndora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry.

Czytaj także: Włochy: Od 7 stycznia koniec lockdownu, ale niektóre jego restrykcje pozostaną

Jeżeli wyjechało się z Włoch na terytorium jednego ze wskazanych powyżej państw, w tym Polski, w okresie od 7-15.01.2021 i w tym samym okresie powraca się do Włoch:

 • należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione);
 • należy przedstawić zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe. W przypadku braku takiego testu należy poddać się 14-dniowej kwarantannie;
 • dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).

Jeżeli przebywało się na terytorium państw z listy C, w tym Polski w dniach 7-15.01.2021 należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Kto nie musi przedstawiać testów i poddać się kwarantannie?

Testów nie muszą przedstawiać i nie muszą się poddawać kwarantannie:

 • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
 • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
 • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
 • załogi środków transportu.

Kwarantanna po powrocie do Włoch. Nie podlegają jej również osoby, które wjeżdżają na terytorium Włoch z powodu:

 • uwiarygodnionej konieczności zawodowej  UWAGA!  istnieje jednakże obowiązek przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są jedynie testy wymazowe: molekularne i antygenowe;
 • absolutnej i niecierpiącej zwłoki konieczność;
 • uwiarygodnionych względów zdrowotnych;
 • względów edukacyjnych;  UWAGA !  zgodnie ze wskazaniem włoskiego MSZ: jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Włoch wyjeżdża na okres bożonarodzeniowo-noworoczny turystycznie lub w celu odwiedzin rodziny, po powrocie do Włoch podlega obowiązkowi kwarantanny;
 • powrotu do miejsca zamieszkania  UWAGA !  zgodnie ze wskazaniem włoskiego MSZ: jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Włoch wyjeżdża na okres bożonarodzeniowo-noworoczny turystycznie lub w celu odwiedzin rodziny, po powrocie do Włoch podlega obowiązkowi kwarantanny.

Kategoria DAustralia, Japonia, Nowa Zelandia, Republika Korei, Rwanda, Singapur, Tajlandia

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria EPozostałe kraje

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

W dniach 07.01–15.01 obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; chyba, że przebywało się na terytorium Polski w dniach 21.12-06.01, wtedy przyjeżdżając do Włoch należy poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w tych zakładkach>>>

Źródło: Oficjalny serwis Ambasady RP w Rzymie

Włochy: Od 7 stycznia koniec lockdownu, ale niektóre jego restrykcje pozostaną

Włochy: Otwarcie stoków narciarskich od 18 stycznia 2021 r.