in

Likwidacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie

Ambasada RP w Rzymie uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, z dniem 31 października 2017 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie zostanie zlikwidowany.

Obowiązki związane z realizacją zadań leżących dotąd w kompetencji WPHiI przejmuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu i jej przedstawicielstwo – Zagraniczne Biuro Handlowe, którego powstanie w Mediolanie zaplanowane jest do końca 2017 r.

Do czasu powstania Biura w Mediolanie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem na rynku włoskim, poszukujących partnerów biznesowych lub informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej we Włoszech, prosimy o bezpośredni kontakt z centralą Polskiej Agencją Inwestycji i Handlu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Tel.: +48 22 334 98 00

Fax: +48 22 334 99 99

mediolan@paih.gov.pl

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

 

Dzień Wszystkich Świętych jest elementem chrystianizacji kultów pogańskich

Każdy może inaczej przeżywać stratę