in

Nie żyje Janusz Ostrowski – kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie w latach 2001-2005

17 kwietnia w Warszawie, po długiej chorobie, zmarł Janusz Ostrowski – kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie w latach 2001-2005. Miał 61 lat.

O śmierci Janusza Ostrowskiego poinformowała redakcję „Naszego Świata” rodzina. Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie w latach 2001-2005 zmarł  w Warszawie 17 kwietnia po długiej chorobie. Miał 61 lat.

Janusz Ostrowski urodził się 4 lipca 1956 roku w Bydgoszczy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1983) oraz podyplomowe studia z zakresu problematyki legislacyjnej na tym samym uniwersytecie. W latach 1990-1991 współuczestniczył we wdrażaniu reformy samorządowej. Od 1992 do 1995 roku był doradcą Prezesa Rady Ministrów w sprawach reformy administracji publicznej w Polsce. W okresie 1995-2001 brał udział w pracach nad reformą administracji centralnej. Współautor koncepcji polskiej służby zagranicznej; uczestnik prac nad ustawą o służbie zagranicznej RP. W latach poprzedzających wyjazd na placówkę dyplomatyczną był dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w MSZ. Od grudnia 2001 do października 2005 roku był Radcą Ministrem Pełnomocnym i pełnił funkcję kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie*.

W czasie swojej służby konsularnej w Rzymie kładł ogromny nacisk na integrację Polonii rzymskiej i brał czynny udział w spotkaniach organizacji polonijnych. Służył zawsze dobrą radą i pomocą. W 2004 r. roku zorganizował spotkanie stowarzyszeń polonijnych, działających w tamtych latach w stolicy Włoch, którego owocem była dwudniowa impreza kulturalna, zorganizowana przez: stowarzyszenie Comunità Polacca w Rzymie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Włoszech „Quo Vadis”, stowarzyszenie włosko-polskie im. Fryderyka Chopina oraz stowarzyszenie N.A.P.E.,  w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dniem Polonii oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja.

W 2005 r. zajmował się sprawą polskich pracowników sezonowych zatrudnianych w straszliwych warunkach w Orta Nova na południu Włoch.

W ostatnich latach współpracował z Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pod Warszawą.

* Biogram pochodzi z “Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska” , nr. 1(22) 2002.

Anna Malczewska

Włochy: Spotkanie z polską kulturą w Apulii

WZW B: Ukryty wirus, przyczajony rak