in

Piękna litania do świętego Jana Pawła II

Ojcze w niebie – Boże,
Synu Odkupicielu świata
Duchu Święty – Boże,
Święta Trójco jedyny – Boże,
wysłuchuj próśb ludu wiernego
wnoszonych za wstawiennictwem Karola świętego.

Święty Karolu – umiłowany Janie Pawle Drugi,
sławimy życia ziemskiego Twoje dla Boga zasługi.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Od dnia narodzenia, z woli Boga Wszechmogącego
obdarzony zostałeś misją propagowania życia świętego.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Nie łatwy okres dzieciństwa Twego
otaczała łaska i troska serca Bożego.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Artystyczne talenty ujawnione w Twojej młodości
kierowałeś do Boga i Jego do ludzi miłości.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Kapłaństwo było drogą i misją Twojej dorosłości,
a jego treścią – wskazywanie ludziom drogi do świętości.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.
Wielkie są zasługi umysłu Twojego
dla dokonań Soboru Watykańskiego Drugiego.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Jako Papież wielkim apostołem katolicyzmu byłeś,
w licznych podróżach po świecie Słowo Boże głosiłeś.
Wypraszaj dla na łaski Boga.

Bóg świętość Twoją światu objawiał,
gdy przez dotyk rąk Twoich ludzi uzdrawiał.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Chociaż z ciężką chorobą walczyłeś
kościół w trzecie tysiąclecie wprowadziłeś.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Kończąc na oczach świata swoje życie doczesne
pokazałeś, że naprawdę istnieje życie wieczne.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Dzisiaj w areopagu świętych u boku Boga w niebie
patronujesz ludziom, których zdrowie jest w potrzebie.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Za Twoim wstawiennictwem prosimy Pana Boga,
aby w dobrym zdrowiu wiodła nas do nieba droga.
Wypraszaj dla nas łaski Boga.

Karolu święty – Janie Pawle Drugi,
niech przesłania Twojej ziemskiej posługi
stanowią dla nas wzorce do naśladowania
i codziennego Boga wielkości wysławiania.

Niech Pan Bóg w swojej wielkiej łaskawości
daje nam siły w dążeniu do świętości.

Amen

Włodek, kwiecień, 2014 r.

Barbara Głuska-Trezzani: Moje spotkania z Janem Pawłem II

List protestacyjny „Naszego Świata” w związku z wystawą na terenie byłego polskiego cmentarza