in

Podpisanie Porozumienia o współpracy ws. zwalczania dziecięcej pornografii w Internecie

W siedzibie Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej z inicjatywy Ambasadora RP Janusza Kotańskiego doszło 22 listopada do podpisania Porozumienia o współpracy między Komendą Główną Policji i Stowarzyszeniem „Meter Onlus” w zakresie zwalczania przestępczości w Internecie. W imieniu KGP dokument podpisał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, a ze strony Stowarzyszenia „Meter Onlus” – jego prezes i założyciel o. Fortunato Di Noto.

Otwierając uroczystość, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański powiedział: “Gdy tylko dowiedziałem się z ust ks. Fortunato Di Noto o skali tego haniebnego, obrzydliwego przestępstwa, o gwałceniu dzieci zaraz po narodzeniu, postanowiłem za wszelką cenę doprowadzić do porozumienia między Associazione Meter, które z sukcesami od 25 lat zwalcza pedofilię, a Komendą Główną Policji polskiej. Udało się to i dzisiaj możemy się cieszyć, bo to zaowocuje ochroną najbardziej bezbronnych istot, jakimi są dzieci. Jeśli uda się uratować choćby jedno dziecko, a na pewno uda się więcej, to będę szczęśliwy…”.

 

 

“Dzięki temu (porozumieniu – red.) będziemy mogli natychmiast i bezpośrednio sygnalizować Polsce wykryte przez nas przestępstwa” – wyjaśnił założyciel i dyrektor stowarzyszenia ks. Fortunato Di Noto. Podkreślil, że skala tego zjawiska jest ogromna. Zeszłoroczny raport mówi o niemal 2 mln zdjęć i ponad 200 tys. filmów krążących w sieci internetowej. Do ich produkcji wykorzystanych zostało ok. 2 mln dzieci. Stowarzyszenie Meter wielokrotnie podejmowało starania, by o tej przestępczej działalności informować policję zainteresowanych krajów. Zawsze jednak natrafiało na bariery biurokratyczne. „Odsyłano nas do policji włoskiej, do ambasad, a w pedofilii w internecie trzeba reagować natychmiast, bo przestępcy zacierają po sobie ślady” – tłumaczył ks. Di Noto. Porozumienie z polską policją umożliwi kontakt bezpośredni i jest wzorem dla innych krajów.

 

 

„Doświadczenia tych ludzi, którzy na co dzień w Stowarzyszeniu Meter funkcjonują, umiejętność pozyskiwania informacji z internetu to dla nas naprawdę wielki kapitał i możliwość pozyskiwania tych informacji dotyczących zdarzeń związanych z terenem naszego kraju będzie dla nas dużym ułatwieniem i możliwością jeszcze bardziej skutecznej walki z tego rodzaju przestępczością, bo walka z pedofilią jest priorytetem polskiej policji. Przykładamy do tego wielką wagę, stworzyliśmy specjalne struktury do walki z cyberprzestępczością, która również zajmuje się problemem pedofilii, ale mamy świadomość tego, że ci ludzie bardzo dobrze się ukrywają. Stąd też współpraca z Fundacją Meter będzie dla nas niezwykle istotna i pomocna. Jest to bardzo ważne porozumienie” – powiedział nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji (więcej) .

 

 

Na podstawie porozumienia określone zostały warunki przekazywania przez St. Meter Onlus funkcjonariuszom Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji informacji i materiałów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci publikowanych w Internecie.  Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP odpowiedzialne jest m.in. za nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości jak również prowadzenie w tym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.  Policjanci z Biura do walki z Cyberprzestępczoscia KGP prowadzą również stałą współpracę z „Dyżurnet.pl”, zespołem ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), działających jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie.

Stowarzyszenie Meter Onlus jest bardzo aktywną organizacją we Włoszech w dziedzinie ochrony dzieci przed szeroko pojętą pedofilią. Uznawane  jest w świecie jako jeden z największych autorytetów w zakresie zapobiegania przestępczości seksualnej wobec dzieci i podejmowania interwencji ukierunkowanych na konkretną pomoc ofiarom przestępstw. W walce z pedofilią,  Stowarzyszenie wykorzystuje wszelkie nowe technologie, w tym głównie Internet oraz aktywnie współpracuje z Policją (szczególnie włoską) i  innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw dzieci wykorzystywanych seksualnie. Stowarzyszenie podejmuje również działania edukacyjne szerząc ideę „gwarancji życia dzieci w niewinności” (wiecej).

Fakt podpisania Porozumienia szeroko relacjonowany był przez media watykańskie i polskie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej

Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka

Konkurs ‘Polak Roku we Włoszech’ rozstrzygnięty. Oto laureaci roku 2017