in

Polska przekazuje 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

MF informuje: Polska wpłaci 50 mln EUR na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jest to inicjatywa wspierająca obszary dotknięte kryzysem uchodźczym.  Polska znalazła się w grupie państw, które pierwsze zadeklarowały udział w inicjatywie EBI i jest – dotychczas – największym darczyńcą.

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki poinformował Prezesa EBI Wernera Hoyera o gotowości Polski do wpłaty na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego kwoty 50 mln EUR, jeszcze w 2017 roku, a tym samym wsparcia rozwiązań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego. Premier jednocześnie podkreślił, iż „priorytetem Rządu RP w odpowiedzi na bezprecedensowy kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie jest udzielanie wsparcia bezpośrednio na miejscu, dlatego wpłata Polski na rzecz ERI jest nie tylko uzupełnieniem i wzmocnieniem pomocy humanitarnej o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury i rynku pracy, ale wpisuje się również w polski program współpracy rozwojowej”.

Polska znalazła się w grupie państw UE, które jako pierwsze zadeklarowały wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego – finansowego ramienia UE, w ramach tej cennej inicjatywy, będąc jednocześnie największym – do tej pory – darczyńcą. Pozostałe państwa to: Włochy (zadeklarowana wpłata 45 mln EUR), Słowacja (2 mln EUR), Słowenia (500 tys. EUR) oraz Luksemburg (400 tys. EUR).

Odpowiedź na kryzys migracyjny

Inicjatywa EBI wpisuje się w wyzwania związane z kryzysem uchodźców, przed jakimi stoi obecnie UE. Obejmie ona kraje południowego sąsiedztwa (Algieria, Egipt, Gaza/Zachodni Brzeg, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja, Syria, Libia) oraz Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia), z uwagi na intensyfikację migracji na tym obszarze. Są to również państwa, w których EBI posiada już doświadczenie w zakresie finansowania, łączenia środków w celu finansowania inwestycji i doradztwa. Polska wpłata zostanie przeznaczona na wsparcie wybranych państw, zgodnie ze strategicznymi kierunkami polskiej pomocy rozwojowej.

Zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami państw dotkniętych problemem uchodźców wyłaniają się dwa obszary, w ramach których Inicjatywa może przyczynić się do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego: integracja uchodźców w społecznościach lokalnych poprzez m.in ich aktywizację zawodową oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych i pokrewnych zapewniających zabezpieczenie socjalne (zakwaterowanie, szpitale, szkoły). EBI szacuje, iż wraz z tradycyjną działalnością pożyczkową środki pochodzące z ERI na przestrzeni kolejnych 5 lat wygenerują 15 mld EUR dodatkowych inwestycji. W tym celu Bank uruchomi własne środki w wysokości ok. 210 mln EUR oraz pozyska 520 mln EUR z wpłat państw członkowskich, co da łącznie 730 mln EUR.

Będą one wykorzystane w formie: dotacji na inwestycje (340 mln EUR), koperty projektowej (300 mln EUR) bądź w ramach pomocy technicznej i doradczej (90 mln EUR). Bank zatwierdził już wpłatę 90 mln EUR w ramach pomocy technicznej oraz planuje zatwierdzenie wkładu 120 mln EUR ze środków własnych.

Element polskiego wsparcia

Wyzwania powodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim kryzys syryjski, powodują konieczność strategicznego planowania przez Polskę działań w wymiarze wielostronnym i dwustronnym bezpośrednio na miejscu, w krajach dotkniętych skutkami konfliktu. Od 2012 r. w regionie Bliskiego Wschodu Polska dofinansowała m.in 30 innowacyjnych projektów polskich organizacji pozarządowych na kwotę ponad 47 mln zł, zapewniając poprawę bytu kilkudziesięciu tysięcy osób. Jednocześnie ta pomoc uzupełniana była wsparciem na rzecz wyspecjalizowanych agend ONZ i Czerwonego Krzyża. Polskie działania zostały ustrukturyzowane w 2016 r. w ramach przyjętego przez Radę Ministrów Pakietu pomocy humanitarnej, co pozwala na bardziej efektywne i zrównoważone świadczenie pomocy w wymiarze dwu i wielostronnym. Logiką polskiej pomocy jest udzielanie wsparcia jednocześnie lokalnej społeczności, jak i uchodźcom. Wpłata na ERI wpisuje się w działania podejmowane w ramach pomocy humanitarnej oraz stanowi realizację celów rządu.

Komunikat Ministerstwa Finansów

 

Uważaj, selen i cynk mają podwójne oblicze

Lista anulowanych lotów Ryanair