in ,

Poradnik dla ofiar przemocy domowej we Włoszech od dziś także w języku polskim

„Ofiary przemocy – nigdy więcej same” to tytuł broszury wydanej wspólnie przez Ambasadę RP w Rzymie i Prokuraturę przy Sądzie w Tivoli.
W dniu 4 lutego 2020 r. w siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyła się konferencja prasowa prezentująca publikację w języku polskim skierowaną do ofiar przemocy, które, znajdując się w obcym kraju, często są bezradne.
W Konferencji udział wzięli Pani Ambasador Anna Mari Anders, pełniący funkcję szefa Prokuratury przy Sądzie Apelacyjnym w Rzymie prokurator Federico De Siervo, Freancesco Menditto Szef Prokuratury przy Sądzie w Tivoli, Pani Giovanna Pugliese radna ds. równouprawnienia z Urzędu Wojewódzkiego Lacjum, Konsul Agata Ibek – Wojtasik Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie  oraz przedstawiciele organizacji polonijnych we Włoszech, przedstawiciele włoskich organów wymiaru sprawiedliwości, policji, adwokaci, przedstawiciele organizacji non profit i osoby zawodowo pomagające ofiarom przemocy, przedstawiciele placówek zagranicznych, oficerowie łącznikowi z różnych krajów.

Konferencja prasowa prezentująca publikację „Ofiary przemocy – nigdy więcej same” w siedzibie Ambasady RP w Rzymie. Źródło zdjęcia serwis www.gov.pl

Konferencja była okazją do zaprezentowania broszury, jednocześnie też do ponownego zwrócenia uwagi na problemy związane z przemocą, w tym w stosunku do kobiet cudzoziemek. Brak oparcia w rodzinie, nieznajomość języka włoskiego i przepisów, często brak pracy i samodzielności finansowej w większości przypadków w znacznym stopniu potęgują tragizm i tak już niełatwej sytuacji. Zwrócono uwagę na bardzo istotny problem, jakim jest kwestia językowa (np. policja ma trudność z przyjęciem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i prawidłowej kwalifikacji czynu przestępnego, bo nie rozumiem osoby, od której przyjmuje zawiadomienie) i w tym może być bardzo pomocna broszura.

Zjawisko przemocy, w jej różnych formach, niestety we Włoszech jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym i nadal cieszącym się dość dużym przyzwoleniem społecznym, pomimo działań informacyjnych, jak i zmian w obowiązującym ustawodawstwie. W większości przypadków oprawcami kobiet i dzieci są osoby z ich najbliższego otoczenia. W dużych miastach zarówno organy wymiaru sprawiedliwości, jak i organizacje pozarządowe utworzyły sieć pomocy dla ofiar przemocy, chociaż jest ona nadal niewystarczająca. W małych miastach i miasteczkach, zwłaszcza na Południu Włoch, ofiary nadal są pozostawione same sobie.

Instytucje rządowe, organizacje poza rządowe starają się, aby o problemie przemocy mówić dużo i wypracowywać stosowne rozwiązania, ale jest oczywistym, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Podczas wystąpień zostało podkreślone, jak ważnym jest współpraca różnorakich organów i instytucji państwowych i pozarządowych.

POBIERZ PORADNIK:
Poradnik dla ofiar przemocy domowej we Włoszech
Poradnik​_dla​_ofiar​_przemocy​_domowej​_we​_Włoszech.pdf 1.53MB

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Rzym: Ojciec Ryszard Plezia SJ skończył 80 lat