in

Rzym: Spotkanie z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia br. Polonia rzymska miała okazję spotkać się na wspólnej modlitwie z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszardem Głowackim SChr, wizytującym swoich współbraci pracujących w Wiecznym Mieście.

Na pierwszym zdjęciu od lewej: ks. J. Staniek SChr, Przełożony Generalny ks. R. Głowacki SChr, Prokurator Generalny ks. M. Gardziński SChr.

Ks. Generał przewodniczył Eucharystii w kościele polskim pw. św. Stanisława B.M. w Rzymie, w którym posługę duszpasterską od ponad dwóch lat pełni ks. Jacek Staniek SChr. Koncelebransem był ks. Mateusz J. Gardziński – Prokurator Generalny Zgromadzenia. Msza św. miała wyjątkowy charakter z racji odbywających się rekolekcji, które w tym roku poprowadził dla nas ks. Arkadiusz Nocoń – pracownik Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie.

Na pierwszym zdjęciu od lewej: rekolekcjonista – ks. Arkadiusz Nocoń.

Dostojnego Gościa powitał w imieniu wszystkich wiernych ks. Jacek Staniek SChr. W kilku słowach przybliżył nam charakter wizyty Przełożonego Generalnego oraz podziękował za możliwość pełnienia posługi duszpasterskiej w naszej wspólnocie. Warto przypomnieć, że księża chrystusowcy pracują w kościele św. Stanisława B.M. od 1959 roku. Tutaj też, podczas swoich wizyt w Rzymie w okresie międzywojennym oraz po zakończeniu II wojny światowej, Słowo Boże dla Polonii rzymskiej niejednokrotnie głosił Założyciel Towarzystwa Chrystusowego Prymas August Hlond (†1948).

Od lewej: kard. A. Hlond w Watykanie 22 XII 1927, wśród studentów Gregoriany 20 I 1928
(Źródło: www.patrimonium.chrystusowcy.pl )

Po zakończeniu Mszy świętej, Przełożony Generalny podziękował wszystkim zebranym za modlitwę w intencji Zgromadzenia oraz za ofiary złożone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Kolekta na ten cel została przeprowadzona w naszym kościele w niedzielę 24 listopada br. – w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święta tytularnego Towarzystwa Chrystusowego. Przy pożegnaniu ks. Generała, mieliśmy okazję podzielić się uwagami na temat posługi duszpasterskiej księży chrystusowców w naszej wspólnocie.

Agata Rola-Bruni

 

 

 

 

 

 

 

Najpiękniejsza reklama świąteczna 2018 roku. VIDEO

Mediolan: Uroczysty koncert z okazji Stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę