in

UWAGA! Ponowne głosowanie 12 lipca br. (II tura wyborów) – zapisy tylko DZISIAJ

WYBORY PREZYDENCKIE – GŁOSOWANIE WE WŁOSZECH . AMBASADA RP W RZYMIE INFORMUJE:

UWAGA! Ponowne głosowanie 12 lipca br. (II tura wyborów) – zapisy tylko DZISIAJ

Osoby, które w pierwszej turze nie wpisały się do rejestru wyborców prowadzonego przez Konsula, mogą zagłosować w II turze wpisując się wyłącznie w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 (czasu lokalnego).

Ponowne głosowanie 12 lipca br. (II tura wyborów) – ogólne zasady głosowania:

1. Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

Wyborcy zapisani na głosowanie korespondencyjne w I turze wyborów są automatycznie zarejestrowani na głosowanie w tej samej formie w II turze. Nie trzeba dokonywać ponownej rejestracji.

2. Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w innym obwodzie?

Osoby, które w wyborach 28 czerwca br. zagłosowały korespondencyjnie w jednym z obwodów włoskich, a w II turze chcą głosować w innym obwodzie (np. w Polsce), będą mogły otrzymać od właściwego konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia takie będą wydawane od poniedziałku, 29 czerwca br. w godzinach pracy urzędów konsularnych.

Uwaga! Takie zaświadczenie nie może zostać wydane po wysłaniu pakietu do wyborcy. Prosimy zatem o niezwłoczny kontakt z właściwym urzędem konsularnym w razie potrzeby uzyskania zaświadczenia.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?
do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:
1. e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
3. faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

albo do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

1. e-mailowo: rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
3. faksem, nr faksu: +39 06 80660233.

3. Nie byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

System rejestracji nowych wyborców, podyktowany kalendarzem wyborczym, będzie czynny wyłącznie w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 (czasu lokalnego).

Wyborcy, którzy w I turze wyborów nie dopisali się do spisu wyborców prowadzonych przez Konsulów w Mediolanie i Rzymie będą mogli zrobić to poprzez: ► ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY

albo też zgłaszając chęć udziału w II turze wyborów bezpośrednio do urzędów konsularnych:

Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:
1. e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie lub telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1500 albo +39 02 45 38 1501.
4. faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:
1. e-mailowo: rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 20 4303, +39 06 36 20 4337,
4. faksem, nr faksu: +39 06 80 66 0233.

4. Osoby zapisane na wybory zarządzone na 10 maja br., które nie dokonały wyboru korespondencyjnej formy głosowania w terminie, będą mogły dopisać się na nowo do spisu wyborców w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Czytaj na stronie Ambasady RP w Rzymie:  Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w II turze

Wybory prezydenckie: Wiemy jak głosowali Polacy we Włoszech

Włochy: W czerwcu br. o 10 mln turystów mniej niż w pierwszym miesiącu lata poprzedniego roku