in

We Włoszech co 72 godziny z rąk partnera umiera jedna kobieta

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przemocy wobec Kobiet. We Włoszech każdego dnia co 15 minut jedna kobieta staje się ofiarą przemocy ze strony partnera.

Z najnowszych danych włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT, opublikowanych na początku sierpnia 2019, prawie 7 milionów kobiet w wieku od 16 do 70 lat , chociaż raz w życiu spotkała się z formą przemocy (20,2% przemocy fizycznej, 21% przemocy seksualnej, 5,4% z przypadkami poważnej przemocy seksualnej , np. gwałt i próba gwałtu).

Ostatnie dane są alarmujące. Okazuje się bowiem, że według statystyk policyjnych, na Półwyspie Apenińskim co drugi dzień jedna kobieta zostaje zakatowana na śmierć przez swojego partnera, a co 15 minut jedna kobieta staje się ofiarą przemocy ze strony partnera.

Dzisiaj, po raz 20 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu.

Według ONZ-owskiej Deklaracji o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet z 1993 r., przemoc wobec kobiet, to „każdy akt przemocy, związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda, lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymuszaniem lub arbitralnym pozbawianiem wolności, niezależnie od tego, czy czyny te miały miejsce w życiu publicznym czy prywatnym”.

źródło: Ansa, Wikipedia

Czy wiesz, że zmieniając dietę możesz zadbać o cerę?

Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne: fakty, które warto znać