in

Włochy: Ważne informacje dla podróżujących do Włoch w związku z nowym lockdownem. Obostrzenia ważne do 3 grudnia 2020 r.

Nowy dekret włoskiego rządu, który wchodzi w życie z dniem 6 listopada i obowiązywać będzie do 3 grudnia br. wprowadza całkowity lockdown w niektórych regionach kraju i częściowy lockdown w innych. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne kraj został podzielony na trzy strefy: czerwoną, pomarańczową i żółtą. Chociaż formalnie granice Włoch pozostają otwarte to de facto wjazd do regionów w strefach czerwonej i pomarańczowej jest zabroniony z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby.

STREFA CZERWONA OBEJMUJE REGIONY: DOLINA AOSTY, KALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONT

Obostrzenia dodatkowe w stosunku do ogólnokrajowych* (informacja za Ambasadą RP w Rzymie)

 • Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby;
 • W konsekwencji, zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu, jak również przemieszczeń wewnątrz regionuz wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • Zawieszona detaliczna działalność handlowa, z wyjątkiem sprzedaży artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby. Pozostają otwarte apteki i punkty sprzedaży parafarmaceutyków, kioski i sklepy z art. tytoniowymi;
 • Zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.
 • Aktywność motoryczna dozwolona wyłącznie w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • Zawieszenie wszelkich usług o charakterze osobistym z wyjątkiem usług pralniczych, pogrzebowych, fryzjerskich/balwierskich;
 • W sektorze publicznym nakaz ograniczenia obecności personelu w miejscu pracy do czynności niemożliwych do odłożenia w czasie i bezwzględnie wymagających wykonania w trybie stacjonarnym.

STREFA POMARAŃCZOWA OBEJMUJE REGIONY: APULIA, SYCYLIA

Obostrzenia dodatkowe w stosunku do ogólnokrajowych*

 • Zakaz wjazdu do i wyjazdu z regionu z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem;
 • Zakaz przemieszczania się – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami transportu – do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania/meldunku;
 • Zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.

STREFA ŻÓŁTA OBEJMUJE REGIONY: Abruzja, Basilicata, Kampania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lacjum, Liguria, Marche, Molise, autonomiczne prowincje Trento i Bolzano, Sardynia, Toskania, Umbria i Veneto.

Ogólnokrajowe obostrzenia, obowiązujące we Włoszech w okresie od 6 listopada do 3 grudnia 2020 r. 

 • na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).
 • ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).

Usilnie zaleca się ponadto zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy.

 • wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w godz. 5.00-18.00. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby.
 • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
 • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Zakazane są amatorskie sporty kontaktowe;
 • centra handlowe będą zamknięte w dni świąteczne i dni poprzedzające dni świąteczne, poza aptekami, sklepami spożywczymi oraz kioskami z prasą i wyrobami tytoniowymi;
 • zawieszona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki;
 • zawieszona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury;
 • zawieszone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu;
 • zawieszona jest organizacja targów i kongresów;
 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
 • zawieszona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom;
 • zaleca się nieorganizowanie spotkań w domach z osobami, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego;
 • pozostają zamknięte wyciągi i stacje narciarskie w oczekiwaniu na ewentualne inne dalsze rozstrzygnięcia na poziomie poszczególnych regionów;
 • zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Uwaga!  Na terytorium całych Włoch została wprowadzona godzina policyjna od 22:00 do 5:00.

​​​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.
Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

Wjazd do Włoch  z zagranicy

Wprowadzono 6 kategorii państw, dla których obowiązują osobne obostrzenia:

Kategoria A: San Marino i Watykan

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria B: Państwa Unii Europejskiej, państwa strefy Schengen, Wielka Brytania, Andora i Monako, Wyspy Owcze, Grenlandia, Azory, Madera, Wyspy Svalbard i Jan Mayen

Kategoria C: Hiszpania (włączając Ceutę i Melillę), Francja (włączając Gujanę Fr., Martynikę, Gwadelupę, Majottę i Reunion, a bez pozostałych terytoriów zamorskich), Belgia, Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów pozaeuropejskich), Wielka Brytania oraz Czechy

 • Zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni, oprócz wypełnienia oświadczenia własnego są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie Ambasady RP w Rzymie>>

Kategoria D: Rumunia, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria E: Pozostałe kraje

 • Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria F: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wyjątek stanowią obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 9 lipca br.
 • Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie Ambasady RP w Rzymie>>

Źródło: Ambasada RP w Rzymie, NaszSwiat.it

Czytaj także:

Z powodu pandemii Polacy muszą się liczyć z utrudnieniami w podróżach po Europie>>>

Surowe restrykcje koronawirusowe już niemal w całej Europie

Włochy: Najnowsze wiadomości z Włoch i ze świata, 5 listopada 2020 roku