in

Włochy: Ważne informacje dla Polaków podróżujących do Włoch. Aktualizacja z dnia 8 października 2020 r.

W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i zmieniającymi się ograniczeniami dotyczącymi podróżowania do Włoch i poruszania się po Italii Ambasada RP w Rzymie regularnie aktualizuje informacje istotne dla obywateli Polskich. Oto najnowsze zalecenia dla Polaków dotyczące podróży do Włoch (ostatnia aktualizacja z dnia 8 lpaździernika 2020 r.) – źródło: Serwis Ambasady RP w Rzymie

Wjazd do Włoch

Rozporządzeniem z dnia 7 września br. wprowadzono 6 kategorii państw, dla których obowiązują osobne obostrzenia:

Kategoria A: San Marino i Watykan

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria B: Państwa Unii Europejskiej (poza wskazanymi poniżej wyjątkami), państwa strefy Schengen, Andora i Monako

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.
 • Nie ma konieczności poddania się kwarantannie, jednak należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

 Uwaga!  Od powyższych obostrzeń obowiązują wyjątki:

 • Osoby wjeżdżające do Włoch z Hiszpanii, FrancjiBelgii, Niderlandów, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Czech zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni, oprócz wypełnienia oświadczenia własnego są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są zarówno testy serologiczne i immunochromatograficzne, jak i testy przeprowadzone w formie wymazu. W przypadku braku takiego zaświadczenia należy poddać się takiemu testowi w momencie przybycia na lotnisko, do portu lub podczas przekraczania granicy lądowej (tam, gdzie jest to możliwe) lub wykonać test w przeciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w przychodni właściwej dla miejsca pobytu, pozostając w autoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.
 • Dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą ponadto zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).

Kategoria C: Rumunia

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium Rumunii w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria D: Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria E: Pozostałe kraje

 • Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria F: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wyjątek stanowią obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 9 lipca br.

Zakaz wjazdu obowiązuje również osoby wjeżdżające z Kosowa i Czarnogóry, z wyjątkiem obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 16 lipca br. oraz z Kolumbii, z wyjątkiem obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 13 sierpnia br.

Ograniczenia przy wjeździe do poszczególnych regionów Włoch

Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch oraz spodziewać się wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie. Bieżące informacje można znaleźć na stronach poszczególnych regionów. Od 4 tygodni obserwuje się stały wzrost liczby osób zarażonych we Włoszech – bieżące informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych regionach Włoch znaleźć można na interaktywnej stronie przygotowanej przez włoską Obronę Cywilną.

 

Ograniczenia transportowe dla regionu Sardynii:

 • z dniem 5 czerwca br. przywrócone zostały połączenia drogą morską oraz krajowe połączenia lotnicze, natomiast z dniem 25 czerwca br. przywrócone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze.
 • turyści, którzy decydują się na wyjazd na Sardynię są zobligowani zarejestrować się na stronach regionu lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji „bezpieczna Sardynia” (Sardegna Sicura). Możliwe jest również dokonanie rejestracji na pokładzie statku lub samolotu (wzór formularza rejestracyjnego).
 • Ograniczenia transportowe dla regionu Sycylii:
  • Osoby wjeżdżające na Sycylię są zobligowane zarejestrować pobyt za pośrednictwem aplikacji „Bezpieczna Sycylia” (Sicilia Sicura) lub też poprzez przygotowaną w tym celu stronę internetową.
  • Od 30 września do 30 października br. osoby wjeżdżające na Sycylię są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Sycylii.  W przypadku braku takiego zaświadczenia należy poddać się testowi w momencie przybycia na lotnisko lub do portu. Należy liczyć się z długim czasem oczekiwania na wykonanie testu na lotnisku lub w porcie.

   UWAGA! 

  5 października br. został czasowo zawieszony obowiązek wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla osób przylatujących m.in. z Polski (rozporządzenie Prezydenta Regionu Sycylii nr 37 z 2.10.2020 r.). Należy liczyć się z tym, że może on zostać przywrócony w każdej chwili.

   

  Ograniczenia transportowe dla regionu Apulii:

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • Podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5° C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • podczas podróży samochodem należy zachować 1 metr odległości pomiędzy podróżującymi. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pasażerowie powinni stosować maseczkę zakrywającą nos i usta. Obostrzenia dot. ilości osób nie dotyczą osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Pozostałe obostrzenia na terenie Włoch

 • Na terenie całego kraju w ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych, w tym w środkach transportu zbiorowego obowiązuje nakaz noszenia maseczek (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych). Nakaz nie obowiązuje dzieci poniżej 6. roku życia, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczek, a także osób uprawiających sport;
 • Dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nietworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
 • Dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą niesamowystarczalną. Dopuszczona podstawowa aktywność sportowa i motoryczna w siłowniach, na pływalniach, w centrach i klubach sportowych itp. pod warunkiem zagwarantowania przez obiekty przestrzegania stosownych protokołów bezpieczeństwa;
 • Dozwolona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki, pod warunkiem zachowania 1 m dystansu interpersonalnego (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych), 2 m w przypadku aktywności fizycznej;
 • Dozwolona jest działalność muzeów i innych miejsc kultury pod warunkiem wdrożenia protokołów bezpieczeństwa sanitarnego i możliwości zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m. Podczas zwiedzania z przewodnikiem obowiązek noszenia maseczki przez przewodnika i uczestników;
 • Dozwolone są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, pod warunkiem zachowania dystansu interpersonalnego 1 m (nie dotyczy rodzin, współzamieszkujących, osób niesamowystarczalnych). Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć 1000 osób podczas pokazów na świeżym powietrzu i 200 osób na salę przy pokazach w miejscach zamkniętych. Pozostają zawieszone wszelkie wydarzenia skutkujące powstawaniem zgromadzeń, w przypadku których nie jest możliwe spełnienie ww. wymogów;
 • Dozwolona jest organizacja targów i kongresów, pod warunkiem zagwarantowania odległości 1 m między uczestnikami. Obowiązek noszenia maseczek;
 • Dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
 • Dozwolona jest organizacja bankietów towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom (np. przyjęć w ramach kongresów).
 • Zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Wyjazd z Włoch

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla obywateli Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na temat obostrzeń obowiązujących we Włoszech znajduje się na stronie internetowej Ambasady RP we Włoszech 

Czytaj także:

Włochy: Rząd wprowadza obowiązek noszenia maseczek ochronnych na świeżym powietrzu w całym kraju

 

Włochy: Nawet do 160 euro trzeba zapłacić prywatnie za test na koronawirusa

Włochy: Najnowsze informacje z Włoch i ze świata w skrócie, 9 października 2020 r.