in

Włochy: Kredyt mieszkaniowy dla obcokrajowca. Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda we Włoszech kwestia udzielania cudzoziemcom kredytów hipotecznych? Portal Cudzoziemców we Włoszech – StranierinItalia.it opublikował w formie pytań i odpowiedzi praktyczny przewodnik dla obcokrajowców. 

Czy mogę otrzymać kredyt hipoteczny we Włoszech?
O kredyt hipoteczny może ubiegać się każdy, o ile wykaże, że jest w stanie spłacać pożyczoną kwotę w czasie.

Ile mogę otrzymać?
Zasadniczo banki przyznają kwotę, która nie przekracza 80% wartości nabywanej nieruchomości, wartości ustalonej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę. Czasami jdnak instytucje finansowe udzielają kredytów hipotecznych przekraczających 80% wartości nieruchomości, ale w takich przypadkach wymagają więcej gwarancji i często stosują mniej korzystne warunki dla klienta.

Na jaką ratę mogę sobie pozwolić?
Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto dokładnie oszacować swoje dochody, zwłaszcza dłuższej w perspektywie i określić kwotę, która pozostaje nam do dyspozycji po odjęciu zwykłych wydatków. Rozsądne jest, aby rata kredytowa nie przekraczała jednej trzeciej dochodu, aby móc pokryć bieżące wydatki, ale też te nieprzewidziane lub ewentualne ograniczenia dochodów spowodowane np. chorobą, wypadkiem, zwolnieniem z pracy.

Ile kosztuje mnie kredyt hipoteczny?
Głównym składnikiem kosztu kredytu są odsetki, które są prowizją za uruchomioną pożyczkę i zależą również od czasu jej trwania.
Do oprocentowania doliczane są inne koszty, wszystkie wskazane w Arkuszu informacyjnym dostępnym w banku oraz na jego stronie internetowej. Przy planowaniu wydatków należy również wziąć pod uwagę opłaty notarialne i podatki, które należy uiścić w momencie podpisywania umowy kupna nieruchomości.

Jak ustalany jest okres kredytowania?
Okres kredytowania, uzgodniony pomiędzy klientem a bankiem i określony w umowie, jest jednym z elementów decydujących o wysokości raty. Rata składa się z kwoty głównej i odsetek. Przy tej samej kwocie kredytu i oprocentowaniu przy krótszym okresie kredytowania raty są, ale mniejsza jest kwota odsetek , z kolei przy dłuższym czasie kredytowania raty są niższe, ale kwota odsetek wyższa.

Przykład kredytu

Weźmy jako przykład kredyt hipoteczny o wartości 145 tys. euro ze stałą stopą procentową w wysokości 5,3%. Przy 15 letnim okresie kredytowania miesięczna rata wynosi 1169 euro, a łączna kwota odsetek 65 000 euro. Natomiast przy 30 letnim okresie kredytowania, miesięczna rata jest niższa (805 euro), ale całkowite zapłacone odsetki wyższe (145 tysięcy euro).

Źródło: StranieriinItalia.it

 

Włochy: Silvio Berlusconi zakażony koronawirusem

Prasówka sprzed lat… Wokół walczącej Warszawy 5 września 1944 r.