in

Włochy największym producentem antybiotyków w UE

Największym producentem antybiotyków w Unii Europejskiej są Włochy, które odpowiadają za ponad jedną trzecią produkcji o wartości ponad 1 mld euro. Najnowsze dane Eurostat.

W 2018 roku Unia Europejska wyprodukowała antybiotyki o wartości 2 970 mln euro. Włochy były największym producentem antybiotyków w UE, odpowiadając za ponad jedną trzecią wszystkich antybiotyków wyprodukowanych w UE w 2018 r. (Antybiotyki o wartości 1 020 mln euro, 34% całości UE) – poinformował Eurostat.

Jeśli chodzi o handel, państwa członkowskie UE importowały antybiotyki o wartości 5 030 mln EUR w 2018 r., Z których ponad połowa (57% lub 2 870 mln EUR) pochodziła z państw trzecich. W porównaniu z 2008 r. Wartość importu antybiotyków do państw członkowskich UE wzrosła o 34%.

3 030 mln EUR antybiotyków zostało wyeksportowanych przez państwa członkowskie UE, z czego prawie dwie trzecie (60% lub 1 810 mld EUR) trafiło do innych państw członkowskich UE. W porównaniu z 2008 r. Stanowi to 13% spadek wartości całkowitego eksportu państw członkowskich UE.

Niemcy, największy importer antybiotyków

W 2018 r.Niemcy importowały antybiotyki o wartości 710 mln EUR z państw trzecich. Import ten stanowi jedną czwartą (25%) całkowitego importu antybiotyków poza UE pod względem wartości, co czyni Niemcy największym importerem antybiotyków z UE z krajów spoza UE. Za Niemcami znalazły się Holandia (590 mln EUR, 21%) i Włochy (530 mln EUR, 19%), a następnie Belgia (320 mln EUR, 11%), Wielka Brytania (190 mln EUR, 7%), Hiszpania ( 180 mln EUR, 6%) i Francji (130 mln EUR, 5%).

Szwajcaria, główne pochodzenie importowanych antybiotyków spoza UE

Przywóz antybiotyków z krajów spoza UE pochodził głównie ze Szwajcarii (1 120 mln EUR lub 39% ogółu antybiotyków poza UE), Chin (660 mln EUR, 23%) i Stanów Zjednoczonych (600 mln EUR, 21%) , a następnie Japonia (120 mln EUR, 4%), Singapur (90 mln EUR, 3%), Indie i Korea Południowa (oba 80 mln EUR, prawie 3%).

 

Włochy, największy eksporter antybiotyków

Spośród państw członkowskich UE Włochy wyeksportowały antybiotyki o wartości 440 mln EUR do państw trzecich w 2018 r., Co stanowi ponad jedną trzecią (36%) całkowitego eksportu antybiotyków poza UE pod względem wartości. Czyni to Włochy największym eksporterem antybiotyków poza UE, wyprzedzając Irlandię (190 mln EUR, 16%), a następnie Hiszpanię (100 mln EUR, 8%), Belgię (80 mln EUR, 6%) i Danię (70 EUR milion, prawie 6%).

źródło: Eurostat

Włochy: Zwłoki noworodka w torbie pozostawione pod apteką

Jasełka w Szkole Polskiej “Anders” w Perugii