in

Włochy: Oto, ilu Polaków mieszka obecnie we Włoszech. Dossier Statistico Immigrazione 2018

Dossier Statistico Immigrazione to doroczny raport na temat imigracji we Włoszech. Gromadzi on wszystkie dane niezbędne do zrozumienia zjawiska migracji do i z Włoch. 25 października br. w Rzymie zaprezentowano 28 edycję raportu. Analiza opracowana przez Centrum Badawczo-Badawcze IDOS, we współpracy z Centrum Badań Konfrontacji i przy współpracy z UNAR, łączy badania terenowe i badania jakościowe z danymi z archiwów administracyjnych.

Oto niektóre z głównych tematów poruszonych w Dossier Statistico Immigrazione 2018.

Liczba cudzoziemców we Włoszech
Z opublikowanych danych wynika, że liczba cudzoziemców we Włoszech jest stabilna. Od 2013 roku utrzymuje się stałym poziomie, około 5 milionów osób.
Na koniec 2017 r. liczba obcokrajowców zamieszkujących Włochy wynosiła 5 144 000, czyli o około 97 000 więcej niż w roku poprzednim ( wzrost o 1,9%), co stanowiło 8,5% całkowitej liczby ludności. Spośród osób spoza UE dwie na trzy (2.390.000) posiadają zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, co świadczy o jednolitym poziomie zakorzenienia i stabilności. Pozostałe 1 325 000 (35% ogółu) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, w większości ze względów rodzinnych (39,3% całości) lub pracę (35,2%). 239 tys. osób, czyli co piąty cudzoziemiec., jest posiadaczem pozwolenia na pobyt odnoszącego się do wniosku o azyl lub pomocy humanitarnej. Na koniec 2017 roku w osrodkach dla uchodźców we Włoszech przebywało 187 000 cudzoziemców.
ZW ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r. do Włoch przybyło około 21 000 uchodźców, czyli o prawie 90% mniej w porównaniu do tego samego okresu 2017 r.

Włosi we Włoszech i za granicą
Liczba obywateli Włoch we Włoszech zmniejszyła się o 203 000 w ciągu ostatniego roku, mimo że 147 000 cudzoziemców otrzymało włoskie obywatelstwo w 2017 roku. Dzięki naturalizowanym Włochom spadek liczby obywateli Włoch jest mniejszy (bez nich wyniósłby 350 tys.)

Według danych Istat, ponad 114 000 Włochów wyemigrowało za granicę w 2017 r. Wśród nich dużą liczbę stanowili obywatele Włoch mający obce pochodzenie.

Szkoła wielokulturowa

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół we Włoszech uczęszczało 826 000 obcokrajowców, co stanowi 9,4% ogółu populacji szkolnej.

Ze względu na niski wskaźnik urodzin wśród obywateli Włoch liczba uczniów z włoskim obywatelstwem zmalała o (-96.3 tysięcy w ciągu roku, czyli -1,2%. Wzrosła natomiast o ponad 11 tysięcy liczba cudzoziemców we włoskich szkołach.

Choć wśród uczniów włoskich szkół znajdują się reprezentanci 190 narodowości, to ponad połowa uczniów z obcym paszportem to młodzi Rumuni (158,000), Albańczycy (112.000), Marokańczycy (102,000) i Chińczycy (49,500).
Według zaprezentowanych w raporcie danych stale rośnie liczba dzieci, które choć nie mają włoskiego obywatelstwa, to jednak urodziły się we Włoszech i uważa się, że język włoski jest dla nich językiem ojczystym. Podczas gdy w roku szkolnym 2007/2008 liczba uczniów-cudzoziemców urodzonych we Włoszech wynosiła 34,7%, to w roku szkolnym 2016/2017 było ich już ponad pół miliona, co stanowiło 60,9% wszystkich uczniów z cudzoziemskim pochodzeniem.

Polacy we Włoszech – liczby
Jak podano w Dossier Immigrazione 2018 na koniec 2017 roku we Włoszech mieszkało 95 727 obywateli polskich, czyli o blisko 2 tysiące mniej w porównaniu z rokiem 2016, kiedy to Włochy zamieszkiwało 97 062 Polaków. Osoby pochodzące z Polski stanowiły 1,9% wszystkich cudzoziemców we Włoszech. Do Włoch emigrują głównie kobiety, stanowią one aż 73,6% wszystkich obywateli polskich zameldowanych w Italii. W roku szkolnym 2016/2017 do włoskich szkół uczęszczało 8 836 młodych Polaków.

Danuta Wojtaszczyk


Zobacz także:

Profil polskich imigrantów we Włoszech

 

Strasburg: Trwają poszukiwania mężczyzny, który zabił co najmniej 3 osoby

Dorota Wellman: Nie musimy zrobić 12 potraw i wypastować wszystkich podłóg. Nie popadajmy w paranoję