in

Włochy: Śladami św. Stanisława Kostki w Rzymie

Dnia 18 września (niegdyś 13 listopada) Kościół polski wspomina św. Stanisława Kostkę. Z tej okazji pragnę polecić wydany przed dwoma laty album pt. „Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa. 1550-1568”. Bogato ilustrowana publikacja autorstwa ks. dr Wojciecha Kućki (red.), ks. dr Jarosława Kwiatkowskiego oraz ks. dr hab. Waldemara Turka przedstawia nie tylko życie, lecz także kult i ikonografię Świętego oraz najstarsze dokumenty dotyczące chociażby samej kanonizacji. Na szczególną uwagę nas – Polaków mieszkających w Rzymie na pewno zasługuje rozdział napisany przez ks. Waldemara Turka pt. „Śladami św. Stanisława Kostki w Rzymie. Czytając dokumenty i oglądając dzieła sztuki”. Czytaj dalej w PDF>> Rzym Sladami sw. Stanislawa Kostki

Okładka książki oraz strona tytułowa rozdziału autorstwa ks. W. Turka.

O jakich rzymskich śladach św. Stanisława Kostki jest mowa, wyjaśnia sam Autor:

„Termin «ślad» rozumiany jest tutaj bardzo szeroko, uwzględnione są nie tylko miejsca w Rzymie, w których przebywał św. Stanisław Kostka, ale także różne zachowane dokumenty związane z jego życiem, pobytem w Wiecznym Mieście, procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zostało wzięte pod uwagę archiwum domu generalnego Księży Jezuitów, w którym znajdują się m.in. krótkie teksty pisane bądź podpisane osobiście przez św. Stanisława Kostkę, następnie archiwum Kongregacji ds. Świętych z wieloma zachowanymi dokumentami, wśród których na szczególną uwagę zasługują listy królów polskich, kierowane do papieży w różnych sprawach związanych z naszym świętym, wreszcie kościół św. Andrzeja na Kwirynale, gdzie spoczywają jego relikwie. Omówienie tak rozumianych «śladów» rzymskich św. Stanisława Kostki zostało dokonane, na ile było to możliwe, w porządku chronologicznym, co powinno ułatwić śledzenie wyjaśnień, jak też przypomnieć, a być może przedstawić pewne nowe fakty, dotyczące samej biografii św. Stanisława Kostki. Wszystkie omawiane w tym opracowaniu dokumenty, napisane pierwotnie po łacinie bądź po włosku, podane zostały w tłumaczeniu autora.”

Ten piękny album wydany z okazji 450. rocznicy narodzin św. Stanisława Kostki dla nieba jest niewątpliwie pozycją, której nie powinno zabraknąć w naszych domowych biblioteczkach.

Agata Rola-Bruni

O AUTORACH ALBUMU:

KS. DR WOJCIECH KUĆKO (ur. 1984 r.) – kapłan diecezji płockiej. Dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Absolwent Accademia Alfonsiana w Rzymie. Wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

KS. DR JAROSŁAW KWIATKOWSKI (ur. 1975 r.) – kapłan diecezji płockiej. Absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Wykładowca Pisma świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

KS. DR HAB. WALDEMAR TUREK (ur. 1962 r.) – kapłan diecezji płockiej. Pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, wykładowca na rzymskich uczelniach: Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim oraz Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Autor licznych publikacji z dziedziny filologii klasycznej, patrologii i duchowości, tłumaczonych także na języki obce.

Wszyscy autorzy byli prelegentami podczas 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w dniu 15 listopada 2018 roku, przebiegającego pod hasłem „Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Materiały pokonferencyjne pod redakcją ks. W. Kućki opublikowano w zbiorze pt. „My z niego wszyscy. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki”. (Płock 2018)

 

Włochy: Krzyż-pomnik 5. Kresowej Dywizji Piechoty na Monte Cassino

Włochy: Wrześniowe upały, tym roku największe od 200 lat!