in

Włoskie prawo jazdy do poprawki

Według Komisji Europejskiej, włoskie prawo jazdy nie spełnia wszystkich przepisów i musi zostać poprawione.

Według Komisji Europejskiej prawa jazdy czterech państw członkowskich, w tym włoskie, nie spełniają wszystkich przepisów europejskich i muszą zostać poprawione. Upomnienie, oprócz Włoch, otrzymały także Niemcy, Łotwa oraz Holandia.

Chodzi o umieszczenie na prawach jazdy, zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2006/126 z późniejszymi zmianami, dodatkowych informacji o ograniczeniach w formie kodu, na przykład wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub określające uprawnienia do kierowania pojazdem. Te ograniczenia określone są w obowiązujących przepisach i oznaczają, że kierowca mający wpisane dane ograniczenie w prawie jazdy zobowiązany jest do spełnienia określonego wymagania, aby móc kierować pojazdem zgodnie z prawem.

Włochy i pozostałe trzy kraje mają dwa miesiące na zabranie stanowiska w tej sprawie.

źródło: Europa.Today.it

NIK alarmuje: polskie służby nie panują nad stosowaniem antybiotyków na fermach drobiu

Włochy: Coraz więcej młodych ludzi nie dąży do samodzielności przed ukończeniem 30 roku życia