in

Wybory do PE. Oto, jak głosować za granicą

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy z czynnym prawem wyborczym mogą głosować również za granicą. Trzeba jednak spełnić jeden warunek – najpóźniej trzy dni przed wyborami, zgłosić swój zamiar właściwemu konsulowi – instruuje Państwowa Komisja Wyborcza.

 

Zgłoszenia w konsulacie można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów.

PKW instruuje też jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przypadku gdy zmieniamy miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wówczas głosujemy w oparciu o zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie to urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), gdzie jesteśmy ujęci w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów.

„Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim” – przypomina PKW i przestrzega: „Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania”.

Wybory europejskie w 27 państwach UE odbędą się między 23 a 26 maja br., w Polsce – w niedzielę 26 maja.

źródło informacji: Kurier.pap.pl

Zatrzymano członków grupy przestępczej, która werbowała Polaków w krytycznym położeniu do pracy za granicą

Zatrzymano gang podejrzany o czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Kobiety wysyłane były do „pracy” w niemal całej Europie