in

Bezpłatne doradztwo podatkowe dla Polaków w Mediolanie

W celu rozszerzenia pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego będą kontynuowane “Dyżury doradztwa podatkowego” w Mediolanie. Najbliższe spotkania odbędą się 22 listopada i 13 grudnia.
W ramach dyżurów prawnik Diego Conte, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, będzie udzielał bezpłatnych porad osobom zainteresowanym.

Porady będą udzielane również w języku polskim w związku z napotykanymi przez Polaków problemami dotyczącymi okresowych zobowiązań podatkowych, jak również w stosunkach z włoskimi instytucjami (Urząd Skarbowy, Agencja Celna, Urząd Miasta).

W ramach prowadzonego doradztwa podatkowego będzie można uzyskać pomoc w opracowaniu deklaracji podatkowych, w realizacji zobowiązań podatkowych, a  także w przygotowaniu dokumentów do  kontroli podatkowej obejmującej obywateli polskich.

Dyżury będą odbywać się w Mediolanie w siedzibie Before srl (Via Sardegna 11, V piętro)  w następujących terminach: 22 listopada i 13 grudnia 2019 r., godz. 13.00-15:00.

Przed przyjściem na dyżur należy obowiązkowo zapisać się telefonicznie (392 033 7344) lub mailowo (d.conte@dejalex.com), podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz krótki opis swojej sprawy.

Informacja pochodzi ze strony Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

RZYM: 1 listopada – zbiórka pieniędzy na zakup nowego dachu do polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta