in

Konkurs dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza do wzięcia udziału w konkursie “Śladami Polaków w..”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół, w których lekcje odbywają się w języku polskim w Hiszpanii, Włoszech, Francji i na Węgrzech.

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród  uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania
i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.

Konkurs składa się z kilku etapów:

 1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne/literackie/inne na temat miejsc lub postaci związanych z Polską oraz ich krajem zamieszkania.
 2. Nauczyciel zbiera wszystkie prace w szkole i wysyła zbiorową paczkę oraz skany/zdjęcia poszczególnych prac do ODN SWP.
 3. Komisja konkursowa wybiera 20 najlepszych prac z grupy starszej i najlepsze prace z grupy młodszej.
 4. Autorzy najlepszych prac z grupy młodszej otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodą dla Autorów najlepszych prac z grupy starszej jest na finał projektu w Warszawie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze.
 6. Dodatkowo w dniach 1.09 – 05.12.2017 w poszczególnych krajach nauczyciele realizują program edukacyjny poświęcony postaciom lub/i miejscom związanym z Polską i krajem zamieszkania. W ramach projektu edukacyjnego mogą odbywać się wycieczki do szkół polonica.

Celami projektu są:

 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i   wytrwałości uczniów
 • Budowanie więzi z Polską uczniów polonijnych;
 • Poczucie tożsamości narodowej u uczniów poprzez pokazanie im miejsc związanych z  Polską w kraju zamieszkania;
 • Integracja oraz inicjowanie i wspieranie aktywnego kontaktu młodzieży polonijnej z  rówieśnikami z Polski;
 • Nauka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz asymilacja językowo-kulturowa;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej nauczycieli.

Zgłoszenia uczniów do konkursu mogą dokonać nauczyciele lub rodzice uczniów poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą mailową (załącznik nr 1) udziału w konkursie na adres lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com do 15.10.2017 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Nagrodą jest kilkudniowy przyjazd do Warszawy oraz atrakcyjne programy edukacyjne w Państwa krajach zamieszkania.

Regulamin Kokursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

źródło: odnswp.pl

 

Chcesz być na bieżąco ze sprawami, które interesują Polaków we Włoszech? Codziennie aktualne wiadomości, poradniki, ciekawostki. Śledź nas na Facebooku

Pierwsza Włoszka poślubiła samą siebie

Osoby pracujące w kilku państwach nabywają prawo do emerytury w każdym z nich