in

Projekt edukacyjny ,,Nasze Miasto-Nasze Gniazdo”

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie zaprasza uczniów szkół polskich oraz polonijnych do udziału w projekcie “Nasze miasto- nasze gniazdo”.

Zgłoszenia można przesyłać do 29 sierpnia br.

CELE PROJEKTU:

  1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości i teraźniejszości miasta; uświadamianie międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa.

 

  1. Rozbudzanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży więzi ze swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym.

 

  1. Popularyzacja wiedzy na temat miast , motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania i poszukiwania źródeł informacji oraz korzystania z zasobów internetowych.

 

  1. Kształtowanie poczucia więzi narodowej, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

 Zgłoszenia do projektu może dokonać szkoła polonijna (dyrekcja, nauczyciel lub wychowawca klasy) poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (projekt zgloszenie) na adres e mail : klub-nauczycieli-pl@wp.pl

 

PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół polskich oraz polonijnych .

W każdej grupie wiekowej uczestniczy mendel czyli 15 uczniów.

Proponuje się trzy grupy wiekowe:

Grupa A: 7 – 10 lat

Grupa B: 11 -13 lat

Grupa C : 14 – 18 lat

Pod kierownictwem nauczyciela każdy uczeń układa jedno pytanie dotyczące swojego miasta. To pytanie w języku polskim i angielskim oddaje nauczycielowi koordynatorowi. Nauczyciel zbiera 15 czyli MENDEL pytań. Zapisuje je na wspólnej karcie. Karta z pytaniami zostanie przesłana do szkoły partnerskiej . Uczniowie szkoły biorącej udział w konkursie muszą uzyskać odpowiedzi na pytania i nagrać je w formie filmu Video (w przypadku szkół polonijnych w dwóch wersjach językowych) lub przesłać w formie albumu do organizatora Projektu. Dana grupa uczniów zaprezentuje otrzymany film lub album w swojej szkole na lekcjach lub specjalnym pokazie.

 

Regulamin projektu znajduje się TUTAJ.

Koordynatorem projektu jest Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie.

Patronat medialny:

Psycholog: „ciche dni” nie są optymalną metodą zażegnania sporu

Dyżury konsularne w Palermo, Florencji i Neapolu we wrześniu 2017