in

Seminario online: “Giovanni Paolo II – il polacco più influente del XX° secolo”

28 dicembre alle ore 18.00 sulla piattaforma ZOOM si svolgerà il seminario dedicato alla figura di Giovanni Paolo II. 

28 dicembre alle ore 18.00 sulla piattaforma ZOOM si svolgerà il seminario dedicato alla figura di Giovanni Paolo II intitolato “Giovanni Paolo II – il polacco più influente del XX° secolo”.

Relatori:

Włodzimierz Rędzioch – Nato a Częstochowa (Polonia), si è laureato in Ingegneria nel Politecnico. Dopo aver continuato gli studi nell’Università di Varsavia, presso l’Istituto degli Studi Africani, nel 1980 ha lavorato presso il Centro per i Pellegrini Polacchi a Roma. Dal 1981 al 2012 ha lavorato presso L’Osservatore Romano. Dal 1995 collabora con il settimanale cattolico polacco “Niedziela” (la Domenica) come corrispondente dal Vaticano e dall’Italia. Per la sua attività di vaticanista il 23 settembre 2000 ha ricevuto in Polonia il premio cattolico per il giornalismo «Mater Verbi»; mentre il 14 luglio 2006 Sua Santità Benedetto XVI gli ha conferito il titolo di commendatore dell’Ordine di San Silvestro papa. Autore prolisso, ha scritto diversi volumi sul Vaticano e guide ai due principali santuari mariani: Lourdes e Fatima. Promotore in Polonia del pellegrinaggio a Santiago de Compostela. In occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II ha pubblicato il libro “Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e i collaboratori raccontano” (Edizioni Ares, Milano 2014), con 22 interviste, compresa la testimonianza d’eccezione di Papa emerito Benedetto XVI.

Antonino D’Anna – Oggi un 40-enne calabrese, nato a Vibo Valentia, giornalista. Lavora a Milano, scrive per “Italia Oggi” di Vaticano, con cui collabora. Conduce “Zoom – 90 minuti in mezzo ai fatti” dal lunedì al venerdì, alle ore 10:35 su RPL. Lo potete ascoltare sulla radio digitale DAB e sul canale 740 della TV.

Moderatore:

Katarzyna Gralińska – presidente dell’Associazione dei Polacchi in Calabria.

Organizzatore: Associazione dei Polacchi in Calabria

Il progetto è cofinanziato dalla Cancelleria del Primo Ministro nell’ambito compito pubblico di aiutare la diaspora polacca e i polacchi all’estero.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”.

Se vuoi partecipare al seminario di oggi, scrivi la mail a k.gralińska@yahoo.it per ottenere la password dell’icontro.

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnienie przyjaźni polsko-włoskiej. Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalnośc Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego. Bardzo aktywny Zarząd współpracuje z wieloma partnerami, organizacjami, instytucjami lokalnymi (Urzędami Miast w prowincji i województwie, reprezentuje cudzoziemców w Prefekturze w Reggio Calabria), szkołami i uniwersytetami – na terenie Włoch i poza granicami. Jest członkiem założycielem organizacji parasolowych (ROP, IWC) – których działalność skupia się na edukacji w języku polskim lub promocji kultur multietnicznych. Ponadto jest członkiem innych organizacji o zasięgu światowym (np. KOP). Zarząd ZPwK zorganizował dziesiątki: wystaw, koncertów, seminariów i warsztatów naukowych. Jest autorem i pomysłodawcą wielu krajowych i międzynarodowych konkursów („Polak Roku we Włoszech”, „Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Tańca” i inne). Związek Polaków w Kalabrii jest jednym z liderów wśród organizacji polonijnych działających we Włoszech, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Polonii włoskiej i międzynarodowej oraz podejmuje stałe działania, mające na celu promocję Polski, jej klutury, historii i języka.
Od lutego 2012 r. prowadzi też społeczną szkołę (PSE), której podstawowym celem jest integracja dzieci i młodzieży, rozpoznanie ich kompetencji językowych, kulturowych oraz znajomości polskich tradycji. Zarząd ZPwK postanowił podjąć w szkole naukę języka polskiego, (j. włoski jest używany tylko jako język posiłkowy), podstaw: matematyki, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o Polsce i Polakach. Grono pedagogiczne PSE opracowywuje programy autorskie dla poszczególnych grup wiekowych i poziomów językowych – na podstawie wytycznych MEN oraz placówek szkolnictwa polskiego, ale z indywidualnym podejściem do potrzeb. Młodzież PSE w sposób cykliczny (kilka razy do roku) reprezentuje Polskę i ZPwK w lokalnych ewentach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Bierze udział między innymi w uroczystościach państwowych polskich i włoskich, świętach katolickich i innych religii, konkursach ROPu, corocznych edycjach „Polak Roku we Włoszech”. Od kilku lat praktykowane są także warsztaty-laboratoria: artystyczne, muzyczne, historyczne oraz seminaria naukowe we włoskich szkołach i na uniwersytetach na terytorium całego kraju.
Działalność edukacyjno-naukowa grona pedagogicznego w PSE jest trzykierunkowa:
1. bezpośrednia (obecnie w dobie pandemii ) – lekcje odbywają się online z uczniami;
2. organizacja seminariów i laboratoriów dydaktycznych w szkołach i na uniwersytetach włoskich – z udziałem znanych ekspertów polskich i włoskich;
3. opracowywanie prezentacji multimedialnych o słynnych Polakach w celach dydaktycznych – z możliwością zorganizowania ich w różnych formach – webinarium lub konferencji w ustalonym miejscu przez zainteresowanych. Obecnie dysponujemy prezentacjami w wersji polskiej i włoskiej o: Janie Czochralskim i płk. Ryszardzie Kuklińskim.

źródło: Materiały prasowe Związku Polaków w Kalabrii

Życzenia świąteczne od redakcji “Naszego Świata”

Chiny: Skazana na cztery lata więzienia za opisywanie pandemii Covid-19 w Wuhanie