in ,

Redakcja “Naszego Świata”. Biogramy

Redakcja “Naszego Świata”. Biogramy redaktorów odpowiedzialnych za gazetowe wydanie dwutygodnika oraz portal www.naszswiat.it.

W kolejności alfabetycznej:

ANNA MALCZEWSKA  – Anna Maria Malczewska (ur. w 1972 r.) z pochodzenia warszawianka, z wyboru rzymianka. Z wykształcenia technik ekonomista, z zamiłowania społeczniczka. We Włoszech od 1995 roku.

W latach 1997-2006 współpracowała z powstałą w 1944 roku Fundacją Rzymską Margrabiny J. S. Umiastowskiej, której celem od 1989 r. jest promocja badań dotyczących stosunków polsko-włoskich oraz dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech w XX wieku. W instytucji tej zajmowała się m.in. katalogowaniem i cyfryzacją zbiorów bibliotecznych, katalogowaniem informacji o działalności Polaków, organizacji i instytucji polskich we Włoszech. Od 2000 roku Fundacja wydaje stałą serię wydawniczą Polonica włoskie. Do tej pory ukazało się kilkanaście pozycji, w tym 7 w serii „Świadectwa-Testimonianze” (z czego przy tworzeniu 4 z nich czynnie pomagała).

W latach 1997-2005 członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, będącego organem Związku Polaków we Włoszech i wydawanym we Włoszech od 1996 r.

W latach 2001-2010 członek Zarządu Związku Polaków we Włoszech – federacji skupiającej różne stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch, którego głównym celem jest jednoczenie Polonii włoskiej, tworzenie więzi między osobami polskiego pochodzenia, krzewienie przywiązania do kultury i tradycji polskiej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii.

W latach 2003-2010 prezes działającego od wielu lat stowarzyszenia Comunità Polacca w Rzymie (w latach poprzedni członek stowarzyszenia), którego głównymi celami było ułatwienie przystosowania się do życia w nowym społeczeństwie oraz udzielanie pomocy prawnej Polakom zamieszkałym we Włoszech.

Największe osiągnięcia:

  • Grudzień 2003 r. powołanie do życia  filii stowarzyszenia w Avezzano w Abruzzzo, gdzie przebywała w tych latach liczna grupa Polaków, w szczególności pracowników sezonowych.
  • Luty 2004  akcja humanitarna „Uśmiech dzieciom” podczas której zabrano ponad 200 kg odzieży dla dzieci, którą następnie przekazano ubogim rodzinom z Podkarpacia i Bieszczad.
  • Marzec 2004 r. zorganizowanie w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie wystawy prac polskich artystek pt. „Non solo fiori”. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa zorganizowana przez Polki dla Polek w Italii.
  • Maj 2004 r. organizacja w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie we współpracy rzymskich stowarzyszeń: Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Polaków we Włoszech „Quo Vadis”, stowarzyszenia włosko-polskiego im. F. Chopina oraz stowarzyszenia N.A.P.E. wielkiej imprezy kulturalnej z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Polonii oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja.
  • Grudzień 2005- grudzień 2007 organizacja, we współpracy ze Szkołą Polską w Rzymie, w okresie Bożego Narodzenia akcji charytatywnych na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce, podczas której polskie dzieci malowały bombki, które następnie były wystawione na aukcję, a zebrane pieniądze przekazywane były na Fundacje w kraju, działające na rzecz dzieci. Zapoczątkowana przez obie panie (Anny Malczewskiej i Danuty Wojtaszczyk) tradycja „bombkowej” akcji trwa po dzień dzisiejszy.

Od lutego 2006- redaktor Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” (do września 2006 r. pismo ukazywało się jako miesięcznik) oraz (od 2009 r. portalu dla Polaków we Włoszech www.naszswiat.net, który w maju 2017 roku zmienił adres na www.naszswiat.it.

W latach 2007-2010 redaktor odpowiedzialny Tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The Polish Observer”, skierowanego do Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich i będącego własnością wydawnictwa Stranieri in Italia. Początkowo tygodnik był wydawany jako dodatek do dwutygodnika “Nasz Świat” i pozostawał nim do początku 2010 roku.

Od maja 2016- sprawuje funkcję Senior Content Managera popularnego portalu dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de (notujący średnio milion otwieranych stron w każdym kwartale).

Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech.

W ramach projektu realizowanego przez wydawnictwo Stranieri in Italia, wraz z Danutą Wojtaszczyk, prowadziła przez kilka lat dziennik radiowy w języku polskim, nadawany w rzymskim metrze i adresowany do polskich emigrantów oraz turystów.

Inicjatorka projektu „Polski przedsiębiorca w Lazio”, mającego na celu promocję polskiego biznesu w Rzymie. Z tej okazji zorganizowany został w czerwcu 2012 r. event dla polskich przedsiębiorców, działających w regionie Lacjum. Efektem tego spotkania była, zorganizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie i we współpracy z redakcją NŚ, Wielka Gala Biznesu.

Promotorka wśród Polaków we Włoszech projektu „Operation Vote”, powstałego z inicjatywy stowarzyszenie COSPE i mającego na celu promocję udziału obywateli Unii Europejskiej w życiu politycznym kraju ich pobytu.

Inicjatorka projektu “Buduj z nami nowy wizerunek Polki we Włoszech!” (Facebook: Polki sobie radzą. Przedsiębiorcze Polki we Włoszech) skierowanego do Polek – właścicielek firm we Włoszech, kobiet polskiego pochodzenia, które myślą o otworzeniu własnego biznesu w Italii oraz do pań, które nie lubią siedzieć w miejscu, a wolą działać, uczyć się, zdobywać nowe kompetencje i podejmować nowe wyzwania. Celem grupy, oprócz promocji kobiecego biznesu Polek we Włoszech w Internecie, jest także organizowanie okresowych spotkań oraz kongresów biznesowych na terenie całych Włoch.

Inicjatorka projektu muzycznego „Polonia włoska Ojczyźnie”, którego celem jest uczczenie przez Polaków we Włoszech 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, dwoje polskich artystów mieszkających i tworzących we Włoszech – Aleksander Nowak z Rzymu i Edyta Kamińska z Bresci zostało zaproszonych do nagrania piosenki pt. „Niepodległa”, której premiera odbędzie się w październiku 2018 roku podczas VI Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej w Rzymie. Piosenka promowana będzie nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce i na całym świecie. W planach jest także nagranie profesjonalnego teledysku do piosenki oraz wydanie singla, który rozesłany zostanie do instytucji polskich we Włoszech, Polsce i na świecie.

Prywatnie szczęśliwa mężatka, właścicielka dwóch psów rasy Akita Inu oraz trzech kotów rasy Dachowiec.
W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać muzyki, oglądać filmy oraz tworzyć nowe projekty dla Polaków we Włoszech, Niemczech oraz całym świecie.

 

DANUTA WOJTASZCZYK – Danuta Anna Wojtaszczyk – magister filologii polskiej, dziennikarka, działaczka społeczna, wydawca. Urodziła się w 1977 roku Gdyni, od 2001 mieszka we Włoszech (obecnie w nadmorskim mieście Anzio). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

W kilka miesięcy po przybyciu do Rzymu otrzymała zatrudnienie we włoskiej RAI, przy realizacji kanału streaming Ponte Radio o tematyce społecznej. Projekt przewidywał umowę na czas określony od 1.08 do 31.12.2002 roku. W tym samy roku podjęła współpracę z Fundacją Rzymską J.S. Umiastowskiej, którą kontynuowała do roku 2005. W instytucji tej, promującej badania dotyczącej stosunków polsko-włoskich oraz dokumentując obecność działalności Polaków we Włoszech w XX wieku, zajmowała się głównie katalogowaniem i cyfryzacją zbiorów bibliotecznych.

Również w 2002 roku, zaangażowała się aktywnie w działalność społeczną na rzecz Polonii poprzez Stowarzyszenie Kulturalne Comunità Polacca, którego głównymi celami było ułatwienie przystosowania się do życia w nowym społeczeństwie oraz udzielanie pomocy prawnej Polakom zamieszkałym we Włoszech. Sprawowała funkcję wiceprezesa tej organizacji w latach 2002-2010. Współtworzyła filię Comunità Polacca w Abruzzo, współorganizowała wystawę polskich artystów w Rzymie „Non solo fiori”, akcję pomocową „Uśmiech dzieciom”. Działalność społeczną sprawowała także w latach 2002-2005 jako członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, będącego organem Związku Polaków we Włoszech i wydawanym we Włoszech od 1996 roku. W latach 2002-2008 była członkiem Zarządu Związku Polaków we Włoszech.

W latach 2006-2010 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. Oprócz pracy dydaktycznej, przewidzianej w umowie zatrudnienia, prowadziła w czynie społecznym warsztaty dziennikarskie dla chętnych uczniów.

W styczniu 2006 roku, rekomendowana przez Teresę Dąbrową, została zaproszona na rozmowę przez wydawcę „Naszego Świata”, szefa włoskiego koncernu wydawniczego Stranieri in Italia. Na spotkanie przybyła w towarzystwie Anny Malczewskiej, z którą od lat łączyły ją więzi przyjaźni i współpracy (w Fundacji Rzymskiej J.S. Umiastowskiej, Stowarzyszeniu Comunità Polacca, Biuletynie Polonia-Włoska oraz Związku Polaków we Włoszech). Efektem tej rozmowy było przekazanie obowiązków kierowania redakcją „Naszego Świata” duetowi Wojtaszczyk-Malczewska. Ustalono, że formalnie Danuta Wojtaszczyk będzie figurować jako redaktor naczelny pisma, de facto obie panie dostały angaż na takim samych warunkach, z identycznym zakresem obowiązków. Od 2009 roku Senior Content Manager portalu www.naszswiat.net, zmienionego później na naszswiat.it.

Autorka licznych publikacji interwencyjnych i listów otwartych, m.in. kilkunastu protestów skierowanych do włoskich mediów w sprawie użycia błędnego sformułowania „polskie obozy zagłady”, listu władz miasta Rzymu w sprawie kontrowersyjnego pomnika Jana Pawła II przy stacji Termini, listu władz miasta Acquafondata w sprawie umieszczenia wizerunku Hitlera w miejscu byłego cmentarza wojennego w tym miasteczku, listów o charakterze interwencyjnym do polskich placówek dyplomatycznych i instytucji rządowych w sprawach dotyczących aktualnych problemów dot. Między innymi opieki nad polskimi miejscami pamięci we Włoszech czy problemami społeczności Polaków we Włoszech. Współorganizatorka konferencji, zorganizowanej w siedzibie Senatu Republiki Włoskiej w dniu 23 stycznia 2009 roku, poświęconej problemowi łamania praw obywateli Unii Europejskiej we Włoszech.

Autorka przemówienia-apelu skierowanego do włoskiego rządu i wygłoszonego w obecności włoskich parlamentarzystów. Współautorka analiz i raportów statystycznych, dotyczących Polaków we Włoszech.

Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech.

W ramach projektu realizowanego przez wydawnictwo Stranieri in Italia prowadziła dziennik radiowy w języku polskim, nadawany w rzymskim metrze i adresowany do polskich emigrantów oraz turystów.

Bohaterka reportażu Alessandro Leogrande, “Uomini e caporali”, (Mondadori, 2008 r.).

W latach 2007-2009 redaktor tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The Polish Observer”, wydawanego początkowo jako dodatek do „Naszego Świata”. Współautorka, wraz z Anną Malczewską, koncepcji pisma.

W 2015 content manager portalu Migreat.com dla Polaków we Włoszech oraz community manager polskojęzycznych portali Migreat dla Polaków we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W latach 2014-2016 właścicielka gdyńskiego Wydawnictwa DANA, nakładem którego, przy finansowym wsparciu Anny Malczewskiej, w 2015 ukazało się polsko-włoskie wydanie „Baśni srebrzystego księżyca” – „Le fiabe della luna argentata” Weroniki Madryas (przekład na język włoski Ilaria Banchig, ilustracje Agnieszka Kumuda, grafika Dario Iacoponi). Nakładem wydawnictwa został zrealizowany, lecz dotąd nieopublikowany audiobook z ww. baśniami (narracja Paweł Deląg, realizacja Jerzy Filar) oraz kołysanka (słowa Weronika Madryas, muz. Jerzy Filar).

Od maja 2016- sprawuje funkcję Senior Content Managera portalu dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de.

Od 2009 roku wspiera prace badawcze i działalność Krzysztofa Piotrowskiego, znawcy tematu bitwy o Monte Cassino, od 1996 roku prowadzącego badania terenowe polskiego odcinka natarcia. Współtworzyła z nim między innymi cykl artykułów śledczych, poświęconych sprawie braku sprawowania należytej opieki nad cmentarzem polskim na Monte Cassino oraz pomagała w promocji braterstwa miast Jelcz-Laskowice i Casamassima oraz wzniesienia Pomnika 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej w San Vittore del Lazio (Włochy).

Za swoją działalność odznaczona: Medalem Pro Memoria (2009 r.), Medalem Pro Patria (2015 r.), oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej (2015 r.).

Prywatnie szczęśliwa żona i matka. Zdeklarowana italofilka. Ma sentyment do Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii, w której mieszkała przez blisko rok. Pasje: wędrówki górskie, loty motolotnią, doskonalenie warsztatu tłumacza polsko-włoskiego oraz poszerzanie wiedzy zwłaszcza o Włoszech, o historii 2. Korpusu Polskiego i o wychowaniu dzieci dwujęzycznych.

Zobacz także:

Redakcja „Naszego Świata” o sobie

 

Kolor prawdę ci powie

Redakcja „Naszego Świata” o sobie