in ,

Redakcja „Naszego Świata”. Biogramy

Redakcja „Naszego Świata”. Biogramy redaktorów odpowiedzialnych za gazetowe wydanie dwutygodnika oraz portal www.naszswiat.it.

W kolejności alfabetycznej:

ANNA MALCZEWSKA  – Anna Maria Malczewska (ur. w 1972 r.) z pochodzenia warszawianka, z wyboru rzymianka. Z wykształcenia technik ekonomista, z zamiłowania społeczniczka. We Włoszech od 1995 roku.

W latach 1997-2006 współpracowała z powstałą w 1944 roku Fundacją Rzymską Margrabiny J. S. Umiastowskiej, której celem od 1989 r. jest promocja badań dotyczących stosunków polsko-włoskich oraz dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech w XX wieku. W instytucji tej zajmowała się m.in. katalogowaniem i cyfryzacją zbiorów bibliotecznych, katalogowaniem informacji o działalności Polaków, organizacji i instytucji polskich we Włoszech. Od 2000 roku Fundacja wydaje stałą serię wydawniczą Polonica włoskie. Do tej pory ukazało się kilkanaście pozycji, w tym 7 w serii „Świadectwa-Testimonianze” (z czego przy tworzeniu 4 z nich czynnie pomagała).

W latach 1997-2005 członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, będącego organem Związku Polaków we Włoszech i wydawanym we Włoszech od 1996 r.

W latach 2001-2010 członek Zarządu Związku Polaków we Włoszech – federacji skupiającej różne stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch, którego głównym celem jest jednoczenie Polonii włoskiej, tworzenie więzi między osobami polskiego pochodzenia, krzewienie przywiązania do kultury i tradycji polskiej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii.

W latach 2003-2010 prezes działającego od wielu lat stowarzyszenia Comunità Polacca w Rzymie (w latach poprzedni członek stowarzyszenia), którego głównymi celami było ułatwienie przystosowania się do życia w nowym społeczeństwie oraz udzielanie pomocy prawnej Polakom zamieszkałym we Włoszech.

Największe osiągnięcia:

  • Grudzień 2003 r. powołanie do życia  filii stowarzyszenia w Avezzano w Abruzzzo, gdzie przebywała w tych latach liczna grupa Polaków, w szczególności pracowników sezonowych.
  • Luty 2004  akcja humanitarna „Uśmiech dzieciom” podczas której zabrano ponad 200 kg odzieży dla dzieci, którą następnie przekazano ubogim rodzinom z Podkarpacia i Bieszczad.
  • Marzec 2004 r. zorganizowanie w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie wystawy prac polskich artystek pt. „Non solo fiori”. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa zorganizowana przez Polki dla Polek w Italii.
  • Maj 2004 r. organizacja w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie we współpracy rzymskich stowarzyszeń: Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Polaków we Włoszech „Quo Vadis”, stowarzyszenia włosko-polskiego im. F. Chopina oraz stowarzyszenia N.A.P.E. wielkiej imprezy kulturalnej z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Polonii oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja.
  • Grudzień 2005- grudzień 2007 organizacja, we współpracy ze Szkołą Polską w Rzymie, w okresie Bożego Narodzenia akcji charytatywnych na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom w Polsce, podczas której polskie dzieci malowały bombki, które następnie były wystawione na aukcję, a zebrane pieniądze przekazywane były na Fundacje w kraju, działające na rzecz dzieci. Zapoczątkowana przez obie panie (Anny Malczewskiej i Danuty Wojtaszczyk) tradycja „bombkowej” akcji trwa po dzień dzisiejszy.

Od lutego 2006- redaktor Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” (do września 2006 r. pismo ukazywało się jako miesięcznik) oraz (od 2009 r. portalu dla Polaków we Włoszech www.naszswiat.net, który w maju 2017 roku zmienił adres na www.naszswiat.it.

W latach 2007-2010 redaktor odpowiedzialny Tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The Polish Observer”, skierowanego do Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich i będącego własnością wydawnictwa Stranieri in Italia. Początkowo tygodnik był wydawany jako dodatek do dwutygodnika „Nasz Świat” i pozostawał nim do początku 2010 roku.

Od maja 2016- sprawuje funkcję Senior Content Managera popularnego portalu dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de (notujący średnio 1,5 miliona otwieranych stron w każdym miesiącu).

Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech.

W ramach projektu realizowanego przez wydawnictwo Stranieri in Italia, wraz z Danutą Wojtaszczyk, prowadziła przez kilka lat dziennik radiowy w języku polskim, nadawany w rzymskim metrze i adresowany do polskich emigrantów oraz turystów.

Inicjatorka projektu „Polski przedsiębiorca w Lazio”, mającego na celu promocję polskiego biznesu w Rzymie. Z tej okazji zorganizowany został w czerwcu 2012 r. event dla polskich przedsiębiorców, działających w regionie Lacjum. Efektem tego spotkania była, zorganizowana przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie i we współpracy z redakcją NŚ, Wielka Gala Biznesu.

Promotorka wśród Polaków we Włoszech projektu „Operation Vote”, powstałego z inicjatywy stowarzyszenie COSPE i mającego na celu promocję udziału obywateli Unii Europejskiej w życiu politycznym kraju ich pobytu.

Inicjatorka projektu „Buduj z nami nowy wizerunek Polki we Włoszech!” (Facebook: Fabryka Kobiecej Mocy) skierowanego do Polek – właścicielek firm na całym świecie oraz we Włoszech, kobiet polskiego pochodzenia, które myślą o otworzeniu własnego biznesu oraz do pań, które nie lubią siedzieć w miejscu, a wolą działać, uczyć się, zdobywać nowe kompetencje i podejmować nowe wyzwania. Celem grupy, oprócz promocji kobiecego biznesu Polek w Internecie, jest także organizowanie okresowych spotkań oraz kongresów biznesowych.

Wraz z Danutą Wojtaszczyk, laureatka pierwszej nagrody II edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” w kategorii: SZTUKA-KULTURA-SPORT. Więcej o nagrodzie można przeczytać TUTAJ.

Inicjatorka projektu muzycznego „Polonia włoska Ojczyźnie”, którego celem było uczczenie przez Polaków we Włoszech 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, dwoje polskich artystów mieszkających i tworzących we Włoszech – Aleksander Nowak z Rzymu i Edyta Kamińska z Bresci zostało zaproszonych do nagrania piosenki pt. „Niepodległa”, której premiera odbyła się w październiku 2018 roku podczas VI Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej w Rzymie. Piosenka promowana była nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce i na całym świecie.

Inicjatorka Polonijnego Pikniku dla Polaków we Włoszech (organizatorami był Dwutygodnik dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”, stowarzyszenie „VideoPyja, Aleksander Nowak i Ewa Nytko), który odbył się 5 maja 2019 roku w Rzymie i na którym obecna była delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta, Sejmu i rządu, na czele Panem Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim. Impreza została zorganizowana z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a jej głównym celem była integracja Polonii włoskiej. Była to do tej pory jedyna tego typu inicjatywa dla Polaków we Włoszech, w której organizację włączyło się wiele stowarzyszeń polonijnych z całych Włoch.

Prywatnie szczęśliwa mężatka, właścicielka dwóch psów rasy Akita Inu oraz trzech kotów rasy Dachowiec.
W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać muzyki, oglądać filmy oraz tworzyć nowe projekty dla Polaków we Włoszech, Niemczech oraz całym świecie.

 

DANUTA WOJTASZCZYK – Danuta Anna Wojtaszczyk – magister filologii polskiej, dziennikarka, działaczka społeczna, wydawca. Urodziła się w 1977 roku Gdyni, od 2001 mieszka we Włoszech (obecnie w nadmorskim mieście Anzio). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

W kilka miesięcy po przybyciu do Rzymu otrzymała zatrudnienie we włoskiej RAI, przy realizacji kanału streaming Ponte Radio o tematyce społecznej. Projekt przewidywał umowę na czas określony od 1.08 do 31.12.2002 roku. W tym samy roku podjęła współpracę z Fundacją Rzymską J.S. Umiastowskiej, którą kontynuowała do roku 2005. W instytucji tej, promującej badania dotyczącej stosunków polsko-włoskich oraz dokumentując obecność działalności Polaków we Włoszech w XX wieku, zajmowała się głównie katalogowaniem i cyfryzacją zbiorów bibliotecznych.

Również w 2002 roku, zaangażowała się aktywnie w działalność społeczną na rzecz Polonii poprzez Stowarzyszenie Kulturalne Comunità Polacca, którego głównymi celami było ułatwienie przystosowania się do życia w nowym społeczeństwie oraz udzielanie pomocy prawnej Polakom zamieszkałym we Włoszech. Sprawowała funkcję wiceprezesa tej organizacji w latach 2002-2010. Współtworzyła filię Comunità Polacca w Abruzzo, współorganizowała wystawę polskich artystów w Rzymie „Non solo fiori”, akcję pomocową „Uśmiech dzieciom”. Działalność społeczną sprawowała także w latach 2002-2005 jako członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, będącego organem Związku Polaków we Włoszech i wydawanym we Włoszech od 1996 roku. W latach 2002-2008 była członkiem Zarządu Związku Polaków we Włoszech.

W latach 2006-2010 pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. Oprócz pracy dydaktycznej, przewidzianej w umowie zatrudnienia, prowadziła w czynie społecznym warsztaty dziennikarskie dla chętnych uczniów.

W styczniu 2006 roku, rekomendowana przez Teresę Dąbrową, została zaproszona na rozmowę przez wydawcę „Naszego Świata”, szefa włoskiego koncernu wydawniczego Stranieri in Italia. Na spotkanie przybyła w towarzystwie Anny Malczewskiej, z którą od lat łączyły ją więzi przyjaźni i współpracy (w Fundacji Rzymskiej J.S. Umiastowskiej, Stowarzyszeniu Comunità Polacca, Biuletynie Polonia-Włoska oraz Związku Polaków we Włoszech). Efektem tej rozmowy było przekazanie obowiązków kierowania redakcją „Naszego Świata” duetowi Wojtaszczyk-Malczewska. Ustalono, że formalnie Danuta Wojtaszczyk będzie figurować jako redaktor naczelny pisma, de facto obie panie dostały angaż na takim samych warunkach, z identycznym zakresem obowiązków. Od 2009 roku Senior Content Manager portalu www.naszswiat.net, zmienionego później na naszswiat.it.

Autorka licznych publikacji interwencyjnych i listów otwartych, m.in. kilkunastu protestów skierowanych do włoskich mediów w sprawie użycia błędnego sformułowania „polskie obozy zagłady”, listu władz miasta Rzymu w sprawie kontrowersyjnego pomnika Jana Pawła II przy stacji Termini, listu władz miasta Acquafondata w sprawie umieszczenia wizerunku Hitlera w miejscu byłego cmentarza wojennego w tym miasteczku, listów o charakterze interwencyjnym do polskich placówek dyplomatycznych i instytucji rządowych w sprawach dotyczących aktualnych problemów dot. Między innymi opieki nad polskimi miejscami pamięci we Włoszech czy problemami społeczności Polaków we Włoszech. Współorganizatorka konferencji, zorganizowanej w siedzibie Senatu Republiki Włoskiej w dniu 23 stycznia 2009 roku, poświęconej problemowi łamania praw obywateli Unii Europejskiej we Włoszech.

Autorka przemówienia-apelu skierowanego do włoskiego rządu i wygłoszonego w obecności włoskich parlamentarzystów. Współautorka analiz i raportów statystycznych, dotyczących Polaków we Włoszech.

Tłumaczka i współautorka publikacji tematycznych wydawanych przez Wydawnictwo Stranieri in Italia, między innymi poradników prawnych dla cudzoziemców we Włoszech.

W ramach projektu realizowanego przez wydawnictwo Stranieri in Italia prowadziła dziennik radiowy w języku polskim, nadawany w rzymskim metrze i adresowany do polskich emigrantów oraz turystów.

Bohaterka reportażu Alessandro Leogrande, „Uomini e caporali”, (Mondadori, 2008 r.).

W latach 2007-2009 redaktor tygodnika dla Polaków w Wielkiej Brytanii „The Polish Observer”, wydawanego początkowo jako dodatek do „Naszego Świata”. Współautorka, wraz z Anną Malczewską, koncepcji pisma.

W 2015 content manager portalu Migreat.com dla Polaków we Włoszech oraz community manager polskojęzycznych portali Migreat dla Polaków we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W latach 2014-2016 właścicielka gdyńskiego Wydawnictwa DANA, nakładem którego, przy finansowym wsparciu Anny Malczewskiej, w 2015 ukazało się polsko-włoskie wydanie „Baśni srebrzystego księżyca” – „Le fiabe della luna argentata” Weroniki Madryas (przekład na język włoski Ilaria Banchig, ilustracje Agnieszka Kumuda, grafika Dario Iacoponi). Nakładem wydawnictwa został zrealizowany, lecz dotąd nieopublikowany audiobook z ww. baśniami (narracja Paweł Deląg, realizacja Jerzy Filar) oraz kołysanka (słowa Weronika Madryas, muz. Jerzy Filar).

Od maja 2016- sprawuje funkcję Senior Content Managera portalu dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de.

Od 2009 roku wspiera prace badawcze i działalność Krzysztofa Piotrowskiego, znawcy tematu bitwy o Monte Cassino, od 1996 roku prowadzącego badania terenowe polskiego odcinka natarcia. Współtworzyła z nim między innymi cykl artykułów śledczych, poświęconych sprawie braku sprawowania należytej opieki nad cmentarzem polskim na Monte Cassino oraz pomagała w promocji braterstwa miast Jelcz-Laskowice i Casamassima oraz wzniesienia Pomnika 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej w San Vittore del Lazio (Włochy).

Za swoją działalność odznaczona: Medalem Pro Memoria (2009 r.), Medalem Pro Patria (2015 r.), oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej (2015 r.).

Prywatnie szczęśliwa żona i matka. Zdeklarowana italofilka. Ma sentyment do Ameryki Południowej, zwłaszcza Brazylii, w której mieszkała przez blisko rok. Pasje: wędrówki górskie, loty motolotnią, doskonalenie warsztatu tłumacza polsko-włoskiego oraz poszerzanie wiedzy zwłaszcza o Włoszech, o historii 2. Korpusu Polskiego i o wychowaniu dzieci dwujęzycznych.

Zobacz także:

Redakcja „Naszego Świata” o sobie

 

Kolor prawdę ci powie

Redakcja „Naszego Świata” o sobie