in

Czy dziecko pary mieszanej ma prawo do automatycznego otrzymania obywatelstwa włoskiego?

Dziecko, którego jedno z rodziców jest obywatelem Włoch, a drugie cudzoziemcem staje się automatycznie obywatelem włoskim, ale tylko w przypadku, jeśli zostanie uznane przez włoskiego rodzica.

Jeżeli włoski rodzić uzna dziecko zaraz po jego narodzinach, noworodek automatycznie stanie się obywatelem Włoch. Inaczej wygląda sprawa dziecka, którego włoski rodzic nie uzna, ponieważ nie nabywa ono automatycznie prawa do nabycia obywatelstwa.

Niepełnoletni uznany przez włoskiego rodzica w poźniejszym czasie
Jeżeli dziecko zostanie uznane przez włoskiego rodzica w późniejszym czasie i nadal jest niepełnoletnie, zostanie mu przyznane automatycznie obywatelstwo, po  sądownym uznaniu ojcostwa. W tym przypadku nabycie obywatelstwa włoskiego po uznaniu przez rodzica i status obywatela Włoch musi zostać poświadczone przez właściwy urząd.

Pełnoletni uznany przez włoskiego rodzica
Jeżeli uznanie dziecka przez włoskiego rodzica nastąpiło po osiągnięciu przez nie pełnoletności, dziecko zachowuje swoje obywatelstwo zagraniczne. Aby nabyć obywatelstwo włoskie w tym przypadku, pełnoletnie dziecko ma czas 1 roku od momentu uznania przez włoskiego rodzica.

Maria Elena Arguello

tłum. A.M.


Obywatelstwo włoskie w momencie ukończenia 18 roku życia

 

Oto, jak odzyskać kaucję za mieszkanie

Żaneta Nawrot: ‘Fotografia jest dla mnie spełnieniem’