in

Uznawanie i ważność polskiego prawa jazdy we Włoszech

Temat wymiany polskiego prawa jazdy przez Polaków, mieszkających na stałe we Włoszech wywołuje od zawsze wiele sprzecznych reakcji. Jedni mówią, że trzeba wymienić, inni że możemy prowadzić pojazdy, legitymując się polskim dokumentem.  Tłumaczymy, kiedy Polak musi wymienić polskie prawo jazdy na włoskie.

Wzajemne uznawanie

Prawo jazdy wydane w jednym z krajów UE, jest uznawane w całej UE i można go używać, o ile:
– nie utraciło ono ważności
– nie zostało zawieszone, ograniczone lub cofnięte w kraju, który wydał prawo jazdy.

 

Warto wiedzieć:
Jeśli przeprowadziłeś się do innego kraju UE Twoje nowe prawo jazdy może mieć inny termin ważności i podlegać takim samym ograniczeniom/warunkom, jakie stosują w odniesieniu do dokumentów wydawanych w danym kraju.

 

Ważność prawa jazdy w krajach UE

10 lat: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Włochy, Hiszpania, Węgry, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania.

15 lat: Austria, Cypr, Niemcy, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Polska, Słowacja.

Należy pamiętać, że osoby mieszkające na stałe we Włoszech, przed upływem terminu ważności polskiego prawa jazdy powinny je wymienić na włoskie. Wymiany dokonuje się w wydziale komunikacji (Motorizzazione Civile). Polski dokument zostanie odesłany polskim władzom, a Ty otrzymasz włoskie prawo jazdy.

 

Wyjątkowe przypadki, kiedy trzeba wymienić prawo jazdy w nowym kraju.

Jeżeli posiadasz prawo jazdy ważne bezterminowo, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 19 stycznia 2013, posiadacz prawa jazdy wydanego w jednym z państw członkowskich UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym w Polsce na czas nieokreślony musi je wymienić przed upływem dwóch latach od zameldowania lub zwykłego pobytu (residenza normale) w Italii.
Prawo jazdy musi zostać także wymienione w przypadku, gdy dopuścisz się wykroczenia drogowego w kraju, w którym mieszkasz.

źródło: Europa.euMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Naszswiat.it dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Czy są sytuacje, kiedy Polak może przekroczyć granicę legitymując się prawem jazdy?

Dwujęzyczność: na czym polega zasada K-I-S-S

Street food in Polonia