in

Włochy: Kiedy dziecku przysługuje włoskie obywatelstwo?

Kiedy dziecku urodzonemu we Włoszech przysługuje włoskie obywatelstwo?

Zasady nadawania obywatelstwa włoskiego, podobnie jak polskiego, oparte są przede wszystkim o prawo krwi. Zasadę prawa ziemi stosuje się jedynie pomocniczo. Zatem obywatelami Włoch są osoby, których przynajmniej jedno z rodziców posiada włoskie obywatelstwo.

 

Obywatelstwo włoskie

Kwestię nadania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcowi reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 roku (Legge 5 Febbraio 1992, N. 91/1992). Zgodnie z przepisami obywatelstwo włoskie może być przyznane:

– potomkowi obywatela Włoch, tj. cudzoziemcowi, którego jedno z rodziców (lub też krewny drugiego stopnia w linii prostej np. dziadek) był w chwili urodzenia się dziecka obywatelem włoskimi,

– ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem włoskim,

– w wyniku tzw. naturalizacji osobom, które od określonego czasu mieszkają legalnie we Włoszech.

Jeżeli cudzoziemiec urodził się i legalnie przebywał we Włoszech, nieprzerwanie aż do ukończenia 18 roku życia, to może otrzymać obywatelstwo włoskie zgodnie z tak zwaną procedurą preferencyjną, czyli w krótki czasie, jeśli złoży wniosek o naturalizację na rok przed ukończeniem 19 roku życia.

Cudzoziemiec, który zawarł zawiązek małżeński z obywatelem włoskim może wystąpić o nadanie mu obywatelstwa po dwóch latach małżeństwa, jeżeli jest rezydentem we Włoszech lub po trzech latach, jeżeli mieszka za granicą. Okres ten zostaje skrócony o połowę, jeżeli małżonkom urodziły się dzieci lub zostały przez nich adoptowane.

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej mogą wystąpić o naturalizację po 4 latach udokumentowanego, legalnego pobytu we Włoszech oraz po wykazaniu, iż spełniają dodatkowy warunek, jakim jest osiąganie określonych dochodów poprzez pracę zarobkową. Roczne dochody muszą przekraczać wartość tzw. assegno sociale, czyli minimalnej renty socjalnej.

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo włoskie

Obywatelstwo włoskie w momencie ukończenia 18 roku życia

 

 

 

Wizyta Ambasadora w Republice San Marino

Zagraniczne rozwody. Czy są uznawane w Polsce?