in ,

Włochy: Sąd orzekł, że Polka, która otrzymała włoskie obywatelstwo może nosić nazwisko po mężu

 

Postanowienie trybunału zakończyło biurokratyczną gehennę Polki we Włoszech, która przez lata widniała w urzędowych rejestrach pod dwoma różnymi nazwiskami.

Rzym – 28 sierpnia 2017 roku – Włoski sąd zadecydował, że Polka zamężna z Włochem i od lat mieszkająca w Italii będzie mogła posługiwać się swoim nazwiskiem po mężu, to jest tym, które widnieje we wszystkich jej polskich dokumentach tożsamości.

Para pobrała się w Polsce i zgodnie z polskim zwyczajem w momencie ślubu panna młoda zdecydowała się przejąć nazwisko swojego męża. Poślubiając Włocha kobieta nabyła prawo do otrzymania po upływie określonego czasu obywatelstwa włoskiego. Kiedy zostało jej ono nadane okazało się jednak, że w oczach władz włoskich nadal powinna nosić nazwisko panieńskie i na to też nazwisko wydano dekret o nadaniu jej włoskiego obywatelstwa.

Różnice we włoskich i polskich przepisach spowodowały, że kobieta przez lata funkcjonowała pod dwoma różnymi nazwiskami, co jak łatwo sobie wyobrazić prowokowało masę kłopotów. Problem polega na tym, że zgodnie z włoską ustawą o obywatelstwie cudzoziemcowi zostaje ono nadane na jego nazwisko rodowe, tj. to, które widnieje na jego akcie urodzenia.

Polka postanowiła położyć kres swojej biurokratycznej gehennie, składają odpowiedni wniosek do prefektury w miejscu swojego zamieszkania we Włoszech. W styczniu 2017 roku został on odrzucony.

Kobieta postanowiła jednak nie dawać za wygraną i złożyła wniosek do sądu za pośrednictwem prawniczki, która przeanalizowała dokładnie polską kwestię zmiany nazwiska po ślubie. Włoska adwokatka zwróciła uwagę sędziego na fakt, że zgodnie z artykułem 25 polskiego kodeksu rodzinnego z dn. 25 lutego 1994 r. małżonkowie w momencie ślubu decydują jakie nazwisko będą nosić w przyszłości i staje się ono jednocześnie ich jedynym właściwym nazwiskiem. Zgodnie z włoską jurysdykcją przepis ten będący przepisem innego państwa musi być traktowany jako „lex specialis”, a więc nadrzędny w stosunku do przepisów włoskich. Oznacza to, że włoski sąd powinien przyznać Polce prawo do noszenia nazwiska po mężu, jako, że de facto jest to jej nazwisko właściwe, i to nie tylko jako obywatelki polskiej , ale też włoskiej.

Tym razem sąd uznał, że roszczenie Polki jest zasadne i nakazał przepisanie dekretu o nadaniu obywatelstwa włoskiego na nazwisko, pod którym kobieta funkcjonuje w Polsce od momentu ślubu.

To pierwszy raz, kiedy Prefektura w Udine (mieście, w którym Polska ostatnio była zameldowana) pozytywnie rozpatrzyła wniosek o zmianę nazwiska panieńskiego na nazwisko po mężu, uznając za nadrzędne wobec włoskich przepisów, przepisy państwa, w którym kobieta zawarła związek małżeński. (red.)

Źródło: Serwis Tp24.it


Zobacz także:

https://naszswiat.it/osiedlenie-sie/obywatelstwo-wloskie-ze-wzgledu-na-malzenstwo-z-wlochem/

Obywatelstwo włoskie i problem z nazwiskiem po mężu

 

Wspomnienie z wakacji w Polsce. Konkurs!

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Rzymie