in

Zagraniczne rozwody. Czy są uznawane w Polsce?

Życie różnie się układa. Bardzo często szczęśliwe małżeństwa wyjeżdżające z Polski wracają do kraju już jako osoby rozwiedzione. Zdarza się również tak, że w trakcie pobytu za granicą rodzi się wielka miłość, która niestety okazuje się później jeszcze większą pomyłką. Szczęśliwe wspomnienia po zawartym ślubie w Polsce kończą się rozwodem za granicą. Jak później naprostować to wszystko oraz jak doprowadzić do uznania w Polsce zagranicznego rozwodu?

 

Rozwód przeprowadzony w kraju członkowskim Unii Europejskiej

Procedury związane z zalegalizowaniem zagranicznego rozwodu w Polsce zależą od kraju, w którym unieważnienie małżeństwa zostało przeprowadzone. Jeśli rozwód miał miejsce w kraju członkowskim Unii Europejskiej, to wówczas taki wyrok wywołuje skutki prawne w Polsce ex lege, czyli z mocy prawa. Nie ma wówczas konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania o uznanie orzeczenia.

 

Uznanie unieważnienia małżeństwa dokonanego w kraju trzecim

W sytuacji, jeśli wyrok rozwodowy został wydany w krajach niebędących państwami członkowskimi, to jego skuteczność w Polsce zależy od orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego. Uznanie orzeczenia sądu obcego następuje z mocy prawa, jeżeli spełnione są przesłanki określone w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC).

 

Wyjątki!

W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw, z którymi łączą Polskę umowy wielostronne lub dwustronne przewidujące wzajemne uznawanie z mocy prawa wyroków rozwodowych, sytuacja wygląda tak samo jak w przypadku krajów członkowskich. Nie ma wówczas konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania o uznanie zagranicznego wyroku sądu.

Jak widać procedura uznawania zagranicznych wyroków rozwodowych jest uzależniona od kraju, który taki wyrok wydał. Najprościej jest w sytuacji, jeśli rozwód został przeprowadzony na terenie kraju członkowskiego. Natomiast w przypadku pozostałych państw najlepiej upewnić się, czy Polska jest związana z tym krajem umową dwustronną przewidującą wzajemne uznawanie z mocy prawa wyroków rozwodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

Rozporządzenie Rady 2201/2003/WE z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie 1347/2000/WE (Dz. Urz. UE L 2003.338.1 z późn. zm.).

Karolina Łapińska, Powroty.gov.pl

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-06-01

Zobacz także:

https://naszswiat.it/aktualnosci/slub-we-wloszech-oto-jak-go-zarejstrowac-w-polsce/

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

 

Włochy: Kiedy dziecku przysługuje włoskie obywatelstwo?

Włochy: Kara dla sklepu, które odmówi przyjęcia płatności kartą