in ,

II edycja konkursu „Polak Roku we Włoszech” 2018 rozstrzygnięta

6 października w Consiglio Regionale w Reggio Calabria odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród II edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”. W tym samym dniu miały miejsce także uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 15-lecia działalności Związku Polaków w Kalabrii.

W sobotę, 6 października br. odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody laureatom drugiej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”. Impreza miała miejsce w Reggio di Calabria w prestiżowej sali Monteleone, w siedzibie władz Regionu Kalabria.

Zorganizowana uroczystość była okazją do uczczenia aż trzech ważnych wydarzeń: Jubileuszu 15-lat działalności Związku Polaków w Kalabrii (ZPwK), 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ogłoszenia zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”.

Na galę przybyło ponad 60 gości. Wśród nich była członkini Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Bożena Kamińska, przedstawiciel Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie Grzegorz Kozuba, radny miasta i okręgu administracyjnego Città Metropolitana di Reggio Calabria Antonino Castorina, przedstawicielka urzędu miasta Reggio Kalabria Serena Minniti, przedstawiciele delegacji gruzińskiej: Darejan Geperidze, Tamari Turabelidze, Mikheil Akobia, przedstawicielka organizacji greckiej Megali Ellada, przedstawiciel organizacji gruzińskiej Giorgi Kipani, ks. Francesco Megale oraz dziennikarze: Giorgio Neri (Ansa) i Danuta Wojtaszczyk (Nasz Świat).

Wszystkich przybyłych powitała w imieniu organizatorów wieczoru Związku Polaków w Kalabrii Magdalena Ratajewska.

Gala rozpoczęła się programem artystycznym. Przed zebraną publicznością wystąpiła sopranistka Anna Katarzyna Ir, która przy gitarowym akompaniamencie Valerio Celentano zaprezentowała utwory Chopina.

Utalentowana polska artystka, występująca na deskach znanych teatrów operowych we Włoszech oraz towarzyszący jej włoski artysta zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami i zostali poproszeni o wykonanie utworów na bis.
Koncert Chopinowski przeplatany był występami uczniów Polskiej Szkoły Eksperymentalnej w Reggio Kalabria, którzy recytowali wiersze. W ich repertuarze znalazły się wiersze patriotyczne, znane poezje polskich mistrzów literatury, a nawet wiersze własnego autorstwa.

Młodzi artyści, tj: Domenico Kalinowski, Alessandro Iero, Olivia i Vittoria Grzegórzek, Karol Redzimski i Jakub Czerwonka popisali się umiejętnościami aktorskimi oraz doskonałą znajomością języka polskiego.

Po wspaniałej muzyczno-poetyckiej uczcie dla uszu i duszy nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu „Polak Roku we Włoszech”, który już po raz drugi został zorganizowany przez Związek Polaków w Kalabrii. Pomysłodawczynią projektu i jego główną koordynatorką jest Katarzyna Gralińska, prezes ZPwK.

Sekretarz Związku Polaków w Kalabrii Magdalena Ratajewska przypomniała zebranym regulamin konkursu i poszczególne etapy, na których wyłonieni zostali jego finaliści. Odczytała także skład Kapituły Konkursu „Polak Roku we Włoszech” w 2018 roku, który był następujący:
Bożena Kamińska, poseł na Sejm RP – przewodnicząca Kapituły;
Avv. Antonino Castorina – radny Città Metropolitana Reggio Calabria;
Katarzyna Gralińska – prezes Związku Polaków w Kalabrii i autorka projektu;
Magdalena Ratajewska – sekretarz ZPwK i Kaptuły;
Dorota Wiśniewska – Prezes Stowarzyszenia “Via dell’Ambra”;
Anna Gierycz Scudo – laureatka konkursu Polak Roku we Włoszech w 2017 roku w kategorii działalność społeczna;
Anna Smolińska – Prezes Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu;
Mikołaj Winnicki – prezes stowarzyszenia “Accademia dei Rampanti” w Padwie;
Marta Rzeczkowska – z Ludoteki „Wojtek” w Ascoli Piceno.

Wszyscy finaliści (lista laureatów znajduje się w drugiej części artykułu, przyp.red.) to osoby pełniące role społeczne wśród Polonii włoskiej, ambasadorowie polskości, potrafiący budować mosty między narodami i umacniać więzi przyjaźni i współpracy pomiędzy Polską i Włochami.

Poseł Bożena Kamińska, prezes Kapituły konkursu gratulując nagrodzonym zdobytego wyróżnienia podziękowała za ich wkład w budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą. Wręczyła im także pamiątkowe upominki z symbolem Sejmu RP.

Reprezentujący Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Grzegorz Kozuba składając gratulacje zwycięzcom Konkursu Polak Roku we Włoszech 2018 przekazał serdeczne pozdrowienia dla nich oraz dla organizatorów wydarzenia od Ambasadora RP Konrada Głębockiego.

Po uroczystości wręczenia nagród został wyświetlony film dokumentujący wieloletnią i bogatą działalność Związku Polaków w Reggio Kalabria. Przygotowana na Jubileusz 15-lecia działalności prezentacja multimedialna pozwoliła zebranym poznać najważniejsze inicjatywy i sukcesy tej organizacji, wśród nich liczne wystawy tematyczne promujące Polską, konferencje, odczyty, uroczystości z okazji polskich świąt narodowych i rocznic. Goście mieli okazję poznać także sylwetki założycieli organizacji i aktywnych jej działaczy.

Po projekcji Sekretarz Związku Polaków w Kalabrii Magdalena Ratajewska złożyła podziękowania członkom, którzy przyczynili się do zorganizowania gali, Byli to: Monika Heler, Demetrio Iero, Joanna Kalinowska, Barbara Bitner Lanza, Małgorzata Jankowska, Wioleta Redzimska i Jacek Redzimski, Małgorzata Cichońska Canale – Presidente della Commissione Probi Viri, Henia Oszek Martino, Aneta Zielińska. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności za zaangażowanie w działalność ZPwK złożyła prezes Związku Katarzynie Gralińskiej, autorce projektu Polak Roku we Włoszech, dyrektorce i nauczycielce polskiej szkoły eksperymentalnej w Reggio Kalabria.

Uroczysta gala zakończyła się odśpiewaniem przez wszystkich zebranych pod egidą Aleksandra Nowaka, polonijnego artysty, zdobywcy II miejsca w Konkursie Polaka Roku we Włoszech w kategorii kultura piosenki „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć goście udali się na uroczystą kolację.

Laureatami II edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” zostali:

Danuta Wojtaszczyk, redaktor „Naszego Świata”

w kategorii: SZTUKA-KULTURA-SPORT – redakcja Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”
Anna Malczewska i Danuta Wojtaszczyk znane są Polonii włoskiej jako nierozłączny od kilkunastu lat duet. Dziennikarki i społeczniczki. Najbardziej znana jest ich aktywność na rzecz Polaków we Włoszech, jako redaktorek Dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat”oraz portalu informacyjnego (www.naszswiat.it). Pismo i portal nie tylko dostarczają rzetelnych informacji Polonusom, ale stanowią także ważny punkt odniesienia dla włoskich instytucji w kontaktach ze społecznością Polaków we Włoszech.

„Nasz Świat” od lat godnie reprezentuje interesy Polaków we Włoszech i skutecznie promuje dobre imię Polski w środowisku włoskim. Anna Malczewska i Danuta Wojtaszczyk postrzegane są jako osoby-instytucja.
Obie redaktorki mają na swoim koncie liczne interwencje podejmowane w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Gros z nich dotyczy rozpowszechnia przez włoskie media określenia „polskie obozy” i tym podobnych wadliwych kodów pamięci.
Dużym sukcesem redaktorek jest stworzenie pisma, które jest tworzone nie tylko dla polskich emigrantów we Włoszech, ale też przez nich.

Artykuły ukazujące się na łamach „Naszego Świata” stanowią ważne kompendium wiedzy na temat obecności diaspory polskiej na ziemiach włoskich, a cenne opracowania historyczne pozwalają poszerzyć wiedzę o polskim dziedzictwie narodowym i wielkich Polakach na terenie Italii;

– w kategorii: NAUKA-EDUKACJA – Agnieszka Kluzek
Agnieszka Kluzek od wielu lat jest nauczycielką przy Stowarzyszeniu Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici (Vicenza). W wolnym czasie jest korespondentką portalu polonijnego Polacy we Włoszech. Informuje Polonię o wszystkich wydarzeniach z Wenecji
Euganejskiej. Współorganizuje wydarzenia polonijne takie jak np. koncerty, spotkania literackie, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Ponadto jest bardzo zaangażowana w pomoc Polakom w regionie, w którym mieszka;

– w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – Barbara Głuska Trezzani
Barbara Głuska Trezzani jest działaczką społeczną, wielce zasłużoną dla Polonii włoskiej. To głównie dzięki jej staraniom od 15 lat na deskach prestiżowego mediolańskiego Audytorium występują utalentowani polscy muzycy, a kierowane przez nią Polsko-Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii, zorganizowało między innymi takie historyczne wydarzenia jak konferencję o Polsce na Zamku Sforzów w Mediolanie. W listopadzie bieżącego roku, dzięki staraniom Barbary Głuskiej-Trezzani na jednej z najważniejszych scen muzycznych we Włoszech – Audytorium w Mediolanie odbędzie się uroczysty koncert z okazji 100. letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Od wielu lat Barbara Głuska-Trezzani działa na rzecz integracji Polaków mieszkających w Lombardii oraz promowania pozytywnego wizerunku Polski we Włoszech, poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych;

– w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA – Monika Jakieła

Monika Jakieła – założycielka i general manager firmy Developing Mobility Agency – DMA Servizi

Monika Jakieła – założycielka i general manager firmy Developing Mobility Agency – DMA Servizi (http://www.dmaservizi.com/) mającej swoją siedzibę w Rzymie, stolicy Włoch, które celem strategicznym jest promocja handlu i inwestycji oraz wspieranie przedsiębiorców w rozwijaniu działalności na międzynarodowych rynkach. Lider w zakresie innowacyjnych rozwiązań i promocji bezpieczeństwa drogowego. Koordynatorka wielu międzynarodowych projektów, wielokrotnie nagradzanych, m.in. programu ,,Ambasadorowie Bezpiecznej Jazdy”, który uzyskał prestiżowy tytuł Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego (European Public Sector Award, EPSA 2013), przyznawanej przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) z siedzibą w Maastricht. Finalistka konkursu na Zagranicznego Przedsiębiorcę Roku we Włoszech MoneyGram Award w 2015 roku. Współorganizatorka i prelegentka kilkuset konferencji na temat bezpieczeństwa drogowego. Współautorka licznych analiz statystycznych na temat wypadków drogowych, w tym dla dorocznego włoskiego raportu Dossier Statistico Immigrazione, opracowanego przez IDOS. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokim kontaktom międzynarodowym jest naturalnym punkt odniesienia dla przedsiębiorców z różnych branż, którzy planują ekspansję swojego biznesu na rynek włoski oraz innych państw. Reprezentuje również Fundację Polonia Gospodarcza Świata jako prokurent Generalny Zarządu na Włochy. Ceniona za głęboko etyczny kierunek biznesowego rozwoju. Monika Jakieła odniosła wiele znaczących sukcesów jako przedsiębiorca, jednak to, co wyróżnia ją spośród innych to głęboko etyczny wymiar jej działalności, która nastawiona jest zarówno na wspieranie integracji cudzoziemców we Włoszech, jak i na promowaniu polskich przedsiębiorców. Nieprzypadkowo postać Moniki Jakieły (jako jedynej Polki z Włoch) została uwzględniona II edycji prestiżowej publikacji pt. „Biznesowe inspiracje Polek”. Premiera książki odbędzie się podczas gali biznesu na początku listopada w Warszawie;

– w kategorii: WŁOCH DZIAŁAJĄCY NA RZECZ POLONII WE WŁOSZECH – Marco Patricelli
Marco Patricelli – dziennikarz, historyk, specjalizujący się w historii II wojny światowej. Współpracuje z dziennikiem Il Tempo oraz z telewizją publiczną RAI i z prywatną telewizją Mediaset przy realizacji filmów i programów historycznych. Jest wybitnym znawcą współczesnej historii Polski i jej popularyzatorem we Włoszech. Patricelli jest autorem licznych publikacji poświęconych losom Polski w czasie II wojny światowej, opublikowanych przez najsłynniejsze włoskie wydawnictwa. W 2010r. najpierw we Włoszech, a następnie w 2011r. w Polsce ukazała się jego książka pt. „Ochotnik”, stanowiąca pierwszą biografię Witolda Pileckiego. W 2013r. Patricelli opublikował kolejną poświęconą Polsce pozycję pt. „Umierać za Gdańsk”, ukazującą nieznane fakty i wydarzenia sprzed i po wybuchu II wojny światowej. Patricelli jest również autorem wprowadzenia do włoskiego wydania „Wspomnień Gen. Andersa”. Patricelli jest prawdziwym autorytetem we włoskich kręgach naukowych i dziennikarskich, jego zasługą jest stworzenie kręgu młodych historyków zainteresowanych historią Polski. W 2017 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w uznaniu dla jego zaangażowania na rzecz Polski i Polaków.

Zwycięzcy otrzymali statuetki, zaprojektowane i wykonane przez znanych i cenionych rzeźbiarzy polskich, Andrzeja i Krzysztofa Renesów.

Pozostali finaliści:

w kategorii SZTUKA-KULTURA-SPORT – II miejsce zdobył Aleksander Nowak;

w kategorii NAUKA-EDUKACJA – II miejsca nie przyznano; III miejsce zdobyła Anna Traczewska;

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – II miejsce zajął ks. Sylwester Bartoszewski; III miejsce Anna Pankowska;

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA – II miejsce zajął Krystian Oracz.

 

redakcja
Fot. Danuta Wojtaszczyk, Aleksander Nowak, Związek Polaków w Kalabrii

Dyżury konsularne w Neapolu i Florencji w listopadzie 2018 r.

Sepsa meningokokowa – poznaj historię Kacpra. VIDEO