in

O obchodach 73. rocznicy bitwy pod Monte Cassino w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

Tegoroczne obchody 73. rocznicy bitwy o Monte Casino składały sie z dwóch części. W pierwszej, bardziej oficjalnej, wzięli udział rodzice oraz absolwenci naszej szkoły. W drugiej, przeprowadzonej w formie pogadanek połączonych z zajęciami plastycznymi, uczniowie wszystkich klas. Tematem pierwszego spotkania pt. „Kapłani w mundurach” była działalność duszpasterska w 2 Korpusie gen. Władysława Andersa. Okolicznościowy wykład wygłosił Dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie ks. Hieronim Fokciński SJ. Zajęcia dla uczniów pt. „O wileńskich „Rysiach”, „Żbikach” i „Wilkach” spod Monte Cassino” przeprowadziła pani Iwona Bigos – Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego LE RONDINI.

„KAPŁANI W MUNDURACH”

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 29 kwietnia b.r. w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie, zwiedzili Instytut, zapoznali się z jego historią oraz działalnością. Obejrzeli pamiątki po żołnierzach 2 Korpusu oraz wydawnictwa – archiwalne i współczesne – poświęcone żołnierzom gen. Wł. Andersa.

Wszyscy wzruszyli się na widok ususzonych maków zerwanych na pozycji 11 Pułku Artylerii Ciężkiej w przededniu natarcia na Monte Cassino przez p. Mieczysława Golonkę i przesłanych matce na imieniny do Ahwazu w Persji, gdzie przebywała w obozie ewakuowanych z ZSRR.

W czytelni Instytutu Ks. Fokciński opowiedział zebranym o trudnych początkach organizowania służby duszpasterskiej wśród żołnierzy wszystkich wyznań zgłaszających się do powstającej na Wschodzie Armii Polskiej.

Przybliżył sylwetki tych kapelanów, którzy z Armią gen. Andersa przeszli cały szlak bojowy, przybyli do Włoch i w swojej posłudze wyróżnili się w sposób szczególny. Dwaj z nich – ks. August Huczyński († 8.05.1944) oraz ks. Stanisław Targosz († 30.06.1944) – dzieląc żołnierski los, w służbie Polsce, na Ziemi Włoskiej, oddali swoje młode życie.

Rzadko poruszany temat działalności duszpasterskiej wśród żołnierzy polskich walczących we Włoszech wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników spotkania. Po wysłuchaniu barwnej opowieści Dyrektora Instytutu wszyscy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych przez PISK (Papieski Instytut Studiów Koscielnych w Rzymie).

W 73. rocznicę śmierci ks. Augusta Huczyńskiego, z inicjatywy naszej szkoły odprawiona została Msza św. w kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. W uroczystość św. Stanisława B.M., w intencji poległego na Polu Chwały Kapelana modlił się ks. Antoni Pyznar.

„O WILEŃSKICH „RYSIACH”, „ŻBIKACH” I „WILKACH” SPOD MONTE CASSINO…

W sobotę 13 maja, gościem w naszej szkole była p. Iwona Bigos – Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego LE RONDINI. Z okazji 73. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, przeprowadziła we wszystkich klasach lekcje poświęcone heraldyce i symbolice wojskowej tych oddziałów 2 Korpusu Polskiego, które brały udział w Bitwie.

Odznaki specjalne Wileńskich Batalionów Strzelców: 13 – „Rysiów”, 14 – „Żbików” i 15 – „Wilków”
Odznaki noszono na berecie obok orła wojskowego.

Podczas zajęć, przedstawiła dzieciom oznaki: 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 2 Samodzielnej Brygady Pancernej i 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz wchodzących w jej skład Wileńskich Batalionów Strzelców – „Rysiów”, „Żbików” i „Wilków”.

Uczniowie nauczyli się rozpoznawać odznaki poszczególnych jednostek, zrozumieli ich symbolikę, utrwalili takie pojęcia jak „Kresy” i „Wileńszczyzna”. Następnie, samodzielnie wykonali „naszywki”, umieścili je na lewym ramieniu i z dumą nosili do końca zajęć.

Pierwszoklasistom, w przygotowaniu odznak, z zapałem pomagały niezastąpione mamy.

Dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Piotrowskiego, uczniowie mogli zobaczyć autentyczne oznaki wojskowe oraz przymierzyć berety żołnierskie należące kiedyś do żołnierzy gen. Andersa.

Przechowywane z pieczołowitością pamiątki wzbudziły ogromne zainteresowanie uczniów. Być może w przyszłości, oni sami staną się kustoszami polskich pamiątek we Włoszech i stworzą własne kolekcje tych stosunkowo niewielkich, lecz jakże ważnych obiektów.

Zajęcia przeprowadzone przez p. Iwonę Bigos były kolejną wyjątkową lekcją historii w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy!

Agata Rola-Bruni
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie
Kontakt: 327 17 90 149


Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

9 najbardziej zaskakujących faktów na temat włosów

Konkurs dla Polonii rzymskiej ‘Brat naszego Boga’ rozstrzygnięty