in ,

Obchody 83. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzymie.

Obchody 83. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzymie.

12 maja, w rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, pod jego pomnikiem w Rzymie (znajdującym się na Viale Piłsudski) wieniec złożyła kierująca polską placówką dyplomatyczną we Włoszech charge d’affaires Marta Zielińska-Śliwka w asyście przedstawicieli ataszatu wojskowego, przedstawicieli ambasady RP we Włoszech oraz Polonii.

Pomnik został odsłonięty 19 grudnia 1937 roku. Popiersie wykonał Henryk Kuna – jeden z najbardziej znanych rzeźbiarzy okresu dwudziestolecia. (Odnowiony w 2010r. przez Ambasadę RP w Rzymie). Na pomniku widnieje napis po włosku “Colui che ha restituito alla Polonia, il suo posto nel mondo – Ten, który przywrócił Polsce jej miejsce w świecie”.

12 maja br. z inicjatywy Stowarzyszenia Le Rondini w Ambasadzie RP w Rzymie odbyło się kameralne spotkanie poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego oraz Inauguracja Narodowego Czytania 2018.

Ostatnie dni życia, śmierć i pogrzeb marszałka przypomnieli zebranym: Edyta Ścibior, Renata Kobendzowska i Piotr Owczarek. Wysłuchaliśmy fragment oryginalnego nagrania głosu Józefa Piłsudskiego, zarejestrowane 5 września 1924 r. w dworku Milusin w Sulejówku przez firmę Rudzki. To zapis niezwykłej refleksji na temat nowinki technologicznej, jaką w tamtym czasie było nagrywanie głosu. Zostały odczytane również wypowiedzi i myśli marszałka. Piłsudski słynął z barwnego języka. Potrafił być serdeczny, jego patriotyzm był przysłowiowy, znakomicie porozumiewał się z żołnierzami, ale umiał też odezwać się bardzo dosadnie, nie przejmując się protokołem. Wiele wypowiedzi marszałka jest do dziś niepokojąco aktualnych mimo upływu czasu i zmian, jakie zaszły.

“Przeszłość zobowiązuje, szczególnie nas Polaków, bo właśnie przeszłość polska obfituje w wydarzenia potężne, bo tradycja nasza państwowa to wiele świetnych kart w tysiącletnim trwaniu narodu…. A ci, którzy Polskę po nas odziedziczą powinni to uszanować, bo ten kto nie szanuje przeszłości, nie jest wart teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”

Dziękujemy ks. Fokcińskiemu za udostępnianie na tę okazję materiałów archiwalnych znajdujących sie w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

W drugiej części spotkania charge d’affaires – Marta Zielińska-Śliwka, zainaugurowala Narodowe Czytanie 2918 w Rzymie.

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja publicznego czytania organizowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski od 2012 roku. Jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Tegoroczna odsłona odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji: Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości a lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018r. zostało wybrane „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Narodowe Czytanie w Rzymie jest organizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini od 5 lat. Również w tym roku włączyliśmy się do tej akcji. Podczas inauguracji NC 2018 z Antologii Niepodległości zostały zaprezentowane wiersze Adama Mickiewicza, Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Leopolda Staffa w interpretacji Edyty Ścibior i Piotra Owczarka.

8 września br. zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w NC 2018. Miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie dziękujemy Chargé d’affaires a.i. Marcie Zielińskiej-Śliwce oraz pracownikom Ambasady za udostępnienie rezydencji, poczęstunek, gościnność i pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Iwona Bigos i Renata Kobendzowska

Stowarzyszenie Le Rondini. 

Foto – Jacek Pydyn. Videopyja

* Okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018”
Znak jest przedmiotem praw autorskich Kancelarii Prezydenta RP.
Źródło pozyskania znaku: Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl

 

Włochy: Kardynał August Hlond będzie mógł być beatyfikowany

Nadciśnienie zabija po cichu. Objawów tej choroby można nie odczuwać