in

Rzym: Relacja z Walnego Zebrania członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Podczas Walnego Zebrania członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech wybrano nowy Zarząd. 

W Domu Polskim im. św. Jana Pawła II w Rzymie odbyło się dwudniowe (16-17 lutego 2019) Walne Zebranie Członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech (ROP), w którym wzięli udział przedstawiciele, nauczyciele i koordynatorzy 12 zrzeszonych szkół i ludotek oraz obserwatorzy nowo powstających placówek polonijnych na terenie całych Włoch.

Przedstawili oni swoją działalność, ilość uczniów sukcesy i problemy z jakimi borykają się na co dzień. Ustępujący Zarząd z Prezes Anną Smolińską na czele zilustrował bogatą działalność ROP w latach 2014- 2018: zrealizowane projekty, szkolenia dla nauczycieli, pomoc w realizacji i zakładaniu placówek polonijnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami zarówno w Polsce jak i za granicą, organizację dostarczania podręczników i pomocy dydaktycznych i wiele, wiele innych inicjatyw.

Wszyscy obecni na zebraniu wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych na temat „Jaka szkoła?” i „Razem czy osobno?”, podczas których bardzo skrupulatnie notowano potrzeby indywidualne i grupowe placówek polonijnych dotyczących ich działalności oraz lepszego funkcjonowania. Wspólna kolacja, przerwy kawowe oraz obiad pozwoliły poznać się bliżej uczestnikom i wymienić swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.

Na zebraniu obecna była kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie – pani Agata Ibek – Wojtasik.

Nowy Zarząd Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

W tym roku odbyły się także wybory nowego Zarządu ROP. Po podliczeniu głosów został wybrany nowy, pięcioosobowy Zarząd Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, w którego skład wchodzą: Joanna Wesołowska – nowy Prezes ROP, Anna Smolińska, Agata Jankowska, Marta Rzeczkowska i Adrianna Joanna Jasiewicz.

Marta Rzeczkowska

Bezpłatne doradztwo podatkowe dla Polaków we Włoszech w Mediolanie

Życzenia urodzinowe dla „Naszego Świata” od Stowarzyszenia „Via dell’Ambra”