in

Rzym: Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kulturalnego „Insieme“

16 grudnia, w auli Jana Pawła II Polskiego Kościoła w Rzymie, Stowarzyszenie Kulturalne Insieme zgromadziło na spotkaniu opłatkowym ponad setkę osób. Szósty rok z rzędu rzymska Polonia, polsko-włoskie rodziny oraz ich przyjaciele, spotkali się pod opieką duszpasterzy Kościoła im. Św. Stanisława, przy Via delle Botteghe Oscure, aby w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, przełamać się opłatkiem, złożyć sobie nawzajem świąteczne i noworoczne życzenia i odśpiewać wspólnie kolędy.

Bożena Wróblewska, prezes stowarzyszenie „Insieme“, dziękując gościom za obecność powiedziała: – Jesteśmy tutaj ponieważ Stowarzyszenie Kulturalne Insieme nie ustaje w wysiłku gromadzenia i łączenia żyjących w Rzymie i we Włoszech Polaków w jedną wielką i szanującą się rodzinę. Potrzeba nam takich właśnie momentów: rodzinnych, świątecznych, pełnych tradycji i przyjaźni, radości  i refleksji. Potrzebujemy tego my, starsi, aby zachować w nas pamięć i te wyjątkowe świąteczne uczucia, jak również potrzebują tego młodsze pokolenia – nasze dzieci i wnuki, aby i oni mieli możliwość doświadczenia ciepła i magii Świąt, która płynie – dla Polaka – tylko z polskich tradycji i z polskich kolęd…

Na tegorocznej uroczystości obecni byli Grzegorz Kozuba, pierwszy Sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Rzymie i Łukasz Paprotny, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Gospodarzem ze strony kościoła św. Stanisława był ksiądz Jan Główczyk. Obecna była liderka tutejszych polskich organizacji pozarządowych, Urszula Stefańska-Andreini, prezes Związku Polaków we Włoszech.

Polski chór Gaudium Poloniae, działający przy kościele Św. Stanisława pod opieką siostry Martyny, uświetnił wieczór koncertem kolęd. W programie, przygotowanym wspólnie z Edytą Ścibor, przewidziano też deklamację wierszy o tematyce świątecznej, wspólne kolędowanie i biesiadowanie; o spumante i panettone zadbali sponsorzy, którzy co roku  wspierają wieczór opłatkowy – restauracja Gabbiani Pala Cavicchi Ciampino i Teresę Płoch z B&B “Pegaso” w Rzymie.

Stowarzyszenie Kulturalne „Insieme“ obchodzi w tym roku 11. lecie swojej działalności.

Jest to jedna z najaktywniejszych organizacji polonijnych we Włoszech. Co roku setki osób uczestniczą w wydarzeniach, które „Insieme“ organizuje cyklicznie, jeden raz w miesiącu  i które weszły na stałe do kalendarium przedstawicieli środowiska polsko-włoskiego.

Wspólnie z duszpasterzami polskiego  Kościoła Św. Stanisława w Rzymie, „Insieme“ każdego  roku organizuje uroczyste spotkanie i mszę z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. , oraz bożonarodzeniowe spotkania opłatkowe. Na święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę zaprasza do w Kościoła “Sacro Cuore” w Rocca di Papa.

Co roku jesienią organizuje Forum Integracyjne Polonii Europejskiej. Jest to najpoważniejsze logistycznie przedsięwzięcie Stowarzyszenia; przyjeżdżają na nie przedstawiciele polskiego parlamentu, polskich i polonijnych mediów, goście z całych Włoch oraz z wielu innych krajów Europy.

„Insieme” bierze udział we wszystkich spotkaniach, organizowanych przez Ambasadę RP w Rzymie, a także przez Polską Szkołę w Rzymie. Czynnie uczestniczy w działalności innych organizacji pozarządowych z  Włoch oraz z innych krajów Europy. Od lat współdziała ze Stowarzyszeniem “Vita” z Turynu.

Aktywnie włącza się w realizację projektów unijnych o profilu edukacyjnym, w ramach programu  Erasmus+ . Przykładem ostatni projekt pn. „Siła różnorodności – Uniwersytet Trzech Pokoleń”, łączący kompetencje organizacji pozarządowych z Belgii – EmigrationProject, z Niemiec – Policultura Verein, z Polski – Fundacja Pokolenia Pokoleniom, z Węgier – Stowarzyszenie Polonia Nova i z Włoch – Insieme. W roku 2017 i 2018 zespół tego projektu, z udziałem przedstawicieli wszystkich uczestniczących organizacji, odbył spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w Berlinie, w Warszawie i w Rzymie; na rok 2019 są już zaplanowane kolejne – w Budapeszcie i w Brukseli.

 

Polską Fundację „Pokolenia Pokoleniom” łączy ze Stowarzyszeniem „Insieme” umowa o stałym partnerstwie, w ramach którego przygotowywane są na najbliższe miesiące  nowe włosko-polskie przedsięwzięcia kulturalne, takie jak promocja i wystawy artystów, działających w obszarze  sztuk wizualnych, czy koncerty muzyki operowej i jazzowej. Partnerem koncertów z udziałem młodej śpiewaczki, Moniki Przygody, jest także polska Fundacja Jagny Sokorskiej.

 

Dla rozluźnienia atmosfery potrzeba też czasem trochę zabawy. Zatem raz do roku „Insieme“ oferuje cykliczne imprezy, takie jak czerwcowy rodzinny polonijny piknik w Area Piknik Terra Nostra Vivaro, bal karnawałowy, kwietniowa zabawa powielkanocna, powakacyjne spotkanie Polonii rzymskiej, Andrzejki w listopadzie i bal Sylwestrowy w grudniu. Do tego ostatniego zostało już tylko kilka dni. Właśnie kończą się bilety, co świadczy o tym, jak znakomicie Stowarzyszenie Kulturalne „Insieme” odpowiada na oczekiwania swoich fanów i przyjaciół.

Barbara Czechmeszyńska-Skowron

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich/Warszawa

Federation International Journalists/Bruksela

Fundacja Pokolenia Pokoleniom

Włochy: Nicole Michela Skiba, która otrzymała tytuł Młodego Ambasadora Polskości opowiada o sobie i swojej konkursowej pracy

Różnica między residenza anagrafica a residenza normale w kontekście prowadzenia pojazdów na polskich tablicach rejestracyjnych