in

UNESCO patronem projektów Stowarzyszenia Insieme i Fundacji Pokolenia Pokoleniom, realizowanych w 2019 w obszarze dziedzictwa kulturowego

Włoskie Stowarzyszenie Kulturalne Insieme od kilku lat ściśle współpracuje z polską Fundacją Pokolenia Pokoleniom. Dotychczas wspólnie zrealizowały projekty EU z obszaru edukacji dorosłych, Erasmus Plus, a także projekty kulturalne. W tym roku poszerzyły zakres współpracy o działania, upamiętniające dziedzictwo kulturowe.

Warto podkreślić, że za dokonania w roku 2018, czyli w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego, Fundacja Pokolenia Pokoleniom została wyróżniona przez Międzynarodowe Centrum Kultury dyplomem „za zaangażowanie i wkład w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego, poprzez  realizację projektów objętych patronatem ERDK 2018”. Fundacja ma w swym dorobku cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych, upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbudowę pomnika w Zakopanem, rekonstrukcję XIX-wiecznej tablicy i podarowanie jej Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, zorganizowanie sympozjów wspólnie z Instytutem Historii PAN itp.

Stowarzyszenie Insieme od 11. lat także organizuje wydarzenia, upamiętniające polskie dziedzictwo kulturowe; poczynając od celebrowania z włoską Polonią polskich obyczajów świeckich i religijnych, poprzez organizowanie wędrówek po Rzymie „śladami wielkich Polaków“, po aranżowanie wystaw, prelekcji i spotkań tematycznych, czego przykładem tegoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski.

Na rok 2019 obie organizacje zaplanowały kolejne wspólne wydarzenia artystyczne, upamiętniające polskie dziedzictwo kulturowe.

Będą to koncerty, na które złoży się repertuar dwóch wybitnych kompozytorów: Stanisława Moniuszki , z okazji 200. Rocznicy jego urodzin oraz Krzysztofa Komeda-Trzcińskiego, z okazji 50. Rocznicy jego śmierci.

Moniuszko uznawany jest za twórcę polskiej opery narodowej i pieśni patriotycznej, Komeda za twórcę tzw. „polskiej szkoły jazzu“.

Senat RP ogłosił rok 2019 Rokiem Jubileuszowym Stanisława Moniuszki.

UNESCO wpisało obie ww rocznice na listę wydarzeń o światowej randze, w związku z czym projekt Stowarzyszenia Insieme i Fundacji Pokolenia Pokoleniom otrzymał  oficjalny patronat UNESCO.

 

Patronat medialny nad projektem objęły TVP Polonia oraz „Nasz Świat“.

 

Inauguracja, w postaci koncertu z udziałem polskiej sopranisti, Moniki Przygody,  będzie miała miejsce w Instytucie Polskim w Rzymie.

Kolejne koncerty przygotowywane są dla odbiorców w Niemczech, w Norwegii i w Polsce. Ten ostatni zbiegnie się z listopadowym świętem Niepodległości Polski.

 

Już dziś zapraszamy wszystkich wielbicieli muzyki Moniuszki i Komedy do Instytutu Polskiego w Rzymie, na koncert inauguracyjny, w niedzielę, 31 marca 2019.

 

Barbara Czechmeszyńska-Skowron

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich/Warszawa

Federation International Journalists/Bruksela

Fundacja Pokolenia Pokoleniom

Polacy w kraju i za granicą opłakują prezydenta Gdańska (Zdjęcia)

Polsko-Włoski Zespół “Giardino di Delizie” zaprasza wszystkich serdecznie do udziału w akcji crowdfunding!