in

Wizyta ambasadora Konrada Głębockiego w Turynie

Turyn był jednym z pierwszych miast, które ambasador Konrad Głębocki odwiedził we Włoszech. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Rzymie udał się do stolicy Piemontu by uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej Armii Polskiej we Włoszech 1918–1919 na turyńskim Uniwersytecie.
Fot. Università di Torino-www.unitonews.it

Wystawa „Da prigionieri a uomini liberi. L’Armata Polacca In Italia 1918 -1919″ (Od jeńców do ludzi wolnych. Armia Polska we Włoszech 1918–1919) przedstawia losy polskich żołnierzy we Włoszech w latach 1918-1919. Wystawa została zorganizowana przez Ognisko Polskie w Turynie, Uniwersytet Turyński, Konsulat Honorowy RP w Turynie, przy wsparciu Konsulatu Generalnego w Mediolanie. Wystawę można zwiedzać w historycznej siedzibie Uniwersytetu Turyńskiego.

W trakcie wizyty Ambasador rozmawiał z Rektorem Uniwersytetu Turyńskiego, profesorem Gianmarią Ajanim na temat przyszłości wydziału polonistyki na Uniwersytecie Turyńskim, współpracy naukowej pomiędzy Polską i Włochami oraz uczelniami obu krajów. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Rzymie odwiedził ponadto siedzibę Ogniska Polskiego oraz Konsulatu Honorowego RP w Turynie.

Fot. Università di Torino-www.unitonews.it

Turyn zajmuje szczególnie miejsce na mapie Włoch. To tam w 1947 roku powstało pierwsze Ognisko Polskie zrzeszające przede wszystkim weteranów II Korpusu oraz ich rodziny. Ognisko do dziś pozostaje jedną z najaktywniejszych organizacji polonijnych we Włoszech, która prężnie działa na rzecz zachowania polskości, kultury i języka.

Fot. Università di Torino-www.unitonews.it

Szczególne znaczenie ma także wydział polonistyki Uniwersytetu Turyńskiego należący do najlepszych we Włoszech i na świecie, co potwierdzają wyniki oficjalnych egzaminów certyfikujących. Obecnie na wydziale studiuje około pięćdziesięciu studentów, z których znakomita większość to Włosi zainteresowani językiem polskim, polską historią i kulturą.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Jak zwalczyć lenistwo i zacząć ćwiczyć

Breslavia in autunno: le nostre proposte