in

XIX Światowy Dzień Poezji UNESCO

Złoty Pierścień otrzymała za swoje tłumaczenia Joanna Kalinowska z Taranto

8 kwietnia w Sali Zielonej Domu Polonii prezentowali swoje wiersze poeci zagraniczni. Wśród gości był również młody poeta włoski Guido de Meo z Morbegno w prowincji Sondrio.

Przed Domem Polonii

Zaprezentowana została nowa antologia z serii Mosty.

We wtorek odbyła się uroczysta gala poezji w auli Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, wręczone zostały nagrody, Złoty Pierścień i Nagroda Światowego Dnia Poezji.

Złoty Pierścień otrzymała za swoje tłumaczenia Joanna Kalinowska z Taranto, a Nagroda Światowego Dnia Poezji wręczona została Katarzynie Zwolskiej-Płusa, młodej poetce z Częstochowy.

Po południu poeci zagraniczni prezentowali swoją twórczość w Instytucie Słowackim.

W tym roku we wszystkich uroczystościach uczestniczyła delegacja włoskiego Progetto Alfa, stowarzyszenia mającego za zadanie promowanie kultury we wszelkich jej aspektach. Stowarzyszenie organizuje między innymi konkurs literacki im. Giovanni Bertacchi, w tym roku organizowana jest już szósta edycja.

Instytut Słowacki

Podczas pobytu w Warszawie reprezentanci stowarzyszenia, przewodniczący Massimiliano Greco, Antonio Muraca i Guido de Meo podpisali umowę o współpracy z Wydawnictwem IbiS reprezentowanym przez Aleksandra Nawrockiego, którego rezultatem będzie między innymi wydanie kolejnej antologii z serii „Mosty”.

Joanna Kalinowska została mianowana ambasadorem Progetto Alfa z misją propagowania współpracy w Polsce.

Joanna Kalinowska

 

 

Pieniądze senackie na rzecz Polonii i Polaków poza granicami na 2019 r. – rozdzielone

Partnerzy oraz sponsorzy Polonijnego Pikniku Rodzinnego dla Polaków we Włoszech