in

Włochy: Minimalne wynagrodzenie dla opiekunek i pomocy domowych w 2021 r.

Pracujesz we Włoszech jako colf czy badante? Oto, poniżej jakiej kwoty nie możesz zarabiać w 2021 r.!

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico). Warto przypomnieć, że od 1 października 2020 roku zaczął obowiązywać nowy CCNL, którego pełny tekst znajdziecie na końcu artykułu.

Oznacza to, że każda opiekunka, niania czy pomoc domowa nie może otrzymywać pensji niższej od tej, którą podano w CNNL obowiązujących w danym okresie czasu.

WAŻNE:

Wysokość minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zależy nie tylko od wymiaru godzin pracy, ale również od kategorii zatrudnienia (livello di inquadramento). CCNL dla sektora domowego dzielą pracowników na 8 kategorii (A, A Super, B, B Super, C, C super, D, D super), w zależności od posiadanych kwalifikacji i obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia.

Kategorie zatrudnienia

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, którzy nie mogą pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązki pod okiem pracodawcy.

 

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, które nie wykonują innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

 

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujący określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, strażnik, kierowca).

 

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

 

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

 

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, który nie posiada odpowiedniego przygotowania (badante), i który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

 

Kategoria D: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka, szef kuchni).

 

Kategoria D Super: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra).

 

Poniżej zamieszczone stawki minimalnych wynagrodzeń dla pomocy domowych, opiekunek i niań obowiązują do 31 grudnia 2022 roku:

Słowniczek:

Conviventi – pracownicy mieszkający ze swoim podopiecznym

Non conviventi – pracownicy nie mieszkający ze swoim podopiecznym

Assistenza notturna – opieka nocna

Autosufficenti – podopieczni pełnosprawni

Non autosufficenti – podopieczni z ograniczoną sprawnością psycho-fizyczną

Pomoce domowe, opiekunki i nianie mieszkające ze swoim podopiecznymi mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W sytuacji, kiedy pracownik nie otrzymał posiłku lub zakwaterowania w danym dniu/dniach swojej pracy należy mu się dodatek do pensji (indennità vitto e alloggio) za każdy z tych dni.

Więcej informacji TUTAJ.

 

Watykan: Zaszczepiono przeciw koronawirusowi pierwszych bezdomnych

Zdrowie: Suplementy diety. Tak czy nie