in

Wysokość składek INPS w 2017 roku

W 2017 roku podwyżka płacy minimalnej dla osób zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych (colf) i opiekunek (badanti) jest praktycznie w ogóle nieodczuwalna (stawka za godzinę zwiększyła się tylko o kilka centów). Więcej na temat dowiesz się z artykułu: Wzrosły minimalne wynagrodzenia dla opiekunek i pomocy domowych

Bez żadnych zmian w tym roku pozostają natomiast stawki składek na ubezpieczenie społeczne INPS, które opłaca się kwartalnie.

Stawki potrzebne będą do obliczenia wysokości składek już za pierwszy kwartał 2017 roku, płatnej do 10 kwietnia br. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo obliczana jest ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa. Nowe stawki obowiązują przez cały 2016 rok.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf. Wysokość dodatkowej składki w 2016 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):

– wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,39€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,40€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,57€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,58€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 1,91€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 1,93€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,01€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,02€ bez CUAF.

 

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:

– wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,49€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,50€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,68€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,69€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 2,05€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 2,06€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,08€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,09€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkającymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Przydanty link: Okólnik INPS (circolare INPS) ze składkami na 2017 rok

Redakcja

Zobacz także:

Wzrosły minimalne wynagrodzenia dla opiekunek i pomocy domowych

Składki na ubezpieczenie społeczne. Oto jaką część płaci pracownik

Interwencje Ambasady RP w Rzymie w związku z błędnym określeniem ‘polski obóz’ w mediach włoskich

Rafał Ruszel: Polski szef kuchni, który podbił podniebienia Sycylijczyków