in

Włochy: Bonusy 2021, które nie wymagają przedstawienia ISEE

Na rok 2021 zaplanowano we Włoszech wypłatę świadczeń, które nie wymagają przedstawienia deklaracji ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), tj. zaświadczenia o wskaźniku sytuacji finansowej. 

Świadczenia/bonusy w 2021 roku dla zameldowanych we Włoszech 

Bonus bebè
W 2021 roku, podobnie jak w latach w ubiegłych, rodzice dzieci, które przyszły na świat lub zostały adoptowane mają prawo do otrzymania becikowego (wł. Bonus bebè). Wysokość świadczenia zależy od dochodów rodziny i wynosi od 80 euro do160 euro. W przypadku niezłożenia ISEE wypłacona zostanie najniższa stawka, tj. 80 euro miesięcznie, czyli 960 euro w roku.  Aby otrzymać świadczenie należy w ciągu w ciągu 90 dni od urodzenia lub adopcji dziecka złożyć drogą elektroniczną wniosek do INPS. Więcej na temat  można przeczytać w artykule: Bonus bebè, czyli becikowe we Włoszech. Oto ile wynosi w 2021 r. i jak złożyć wniosek o świadczenie>>>

Bonus asilo nido
Do 2021 roku można otrzymać tzw. premię żłobkową, tj. bonus asilo nido. Również w tym przypadku, składając wniosek bez załączonego ISEE uzyskamy kwotę minimalną, a więc 1500 euro. Bonus może zostać wykorzystany na pokrycie opłaty za żłobek lub wynagrodzenia asystenta sprawującego domową opiekę nad dzieckiem do lat trzech cierpiącym na poważne choroby. W przypadku przedstawienia dokumentu o dochodach można uzyskać wyższą kwotę. Przykładowo w przypadku  wskaźnika ISEE poniżej 25 tys. euro można otrzymać bonus asilo nido w wysokości 3 tys. euro.

Bonus “mamma domani”
Bonus “mamma domani” to jednorazowa premia w wysokości 800 euro wypłacana przez INPS z okazji narodzin dziecka. W przeciwieństwie do innych świadczeń przy składaniu wniosku nie jest wymagany dokument ISEE.  Wysokość bonusa “mamma domani” nie jest bowiem uzależniona od dochodów rodziny. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w okresie: od ukończenia siódmego miesiąca ciąży do maksymalnie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

oprac. D.W.
Źródło: StranieriinItalia.it

Włochy: Zatrzymano partnera Polki, który dźgnął ją pięciokrotnie nożem. Stan kobiety jest ciężki

Włoski ekspert: prawie 90 tysięcy zmarłych na Covid-19 musi nakłonić do szczepień