More stories

  • in

    Historia Polski dla dzieci mieszkających za granicą

    Najważniejsze wydarzenia z Historii Polski dla polskich dzieci uczących się poza granicami kraju. Platforma Historia dla Polonii to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny jest bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl. Z zawartych na stronie materiałów można korzystać dwojako: Uczeń samodzielnie poznaje kolejne zagadnienia dzięki platformie e-learningowej. Zawarte tu lekcje pozwalają na uczenie się w […] More

  • in

    Ukazało się polsko-włoskie wydanie najpiękniejszych baśni polskich

    „Moim marzeniem jest, by włoskie dzieci odnalazły przyjaciół pośród lotinek, skrzatów, drepatków, i by nigdy się na nich nie zawiodły” – mówi w wywiadzie dla „Naszego Świata” znakomita polska pisarka Weronika Madryas, której zbiorek baśni ukazał się właśniew wersji polsko-włoskiej (W. Madryas,”Baśnie srebrzystego księżyca – Le fiabe della luna argentata”, Wyd. DANA, 2015 r., ISBN […] More