More stories

 • in

  Eurostat: Najwięcej cudzoziemców w UE zyskało obywatelstwo Włoch

  Eurostat: Najwięcej cudzoziemców w UE zyskało obywatelstwo Włoch. Najwięcej unijnych paszportów przybyszom z z zagranicy przyznali Włosi. Polacy w czołówce obywateli UE, którzy starają się o paszport inego kraju członkowskiego.  Według Eurostatu można mówić o lawinie wniosków o przyznanie obywatelstwa, któregoś z krajów Unii Europejskiej. Rok 2016 był rekordowy pod względem – 994.800 osób otrzymało […] More

 • in

  Młodzi Europejczycy: Nie pracują, ani się nie uczą

  Największy problem z młodymi ludźmi w UE mają Włosi. W 2016 r. prawie jedna na trzy osoby w wieku 20-24 lat nie pracowała i nie kształciła się. Z najnowszych danych  Eurostatu wynika, że coraz więcej młodych Europejczyków nie pracuje, ani się nie uczy. Najgorzej sytuacja przedstawia się we Włoszech, gdzie w 2016 r. prawie jedna […] More

 • in

  Eurostat: Polska z minimalnym wzrostem liczby ludności

  Irlandia odnotowała w 2016 r. przyrost naturalny w wysokości 7,1 promila – wynika z danych Eurostatu. Polska zarejestrowała ujemny przyrost naturalny, jednak populacja naszego kraju – uwzględniając migracje – wzrosła o niecałe 6 tys. Według Eurostatu liczba mieszkańców krajów Unii Europejskiej w ubiegłym roku wzrosła o 1,5 mln. 1 stycznia 2017 roku wynosiła więc 511,8 […] More

 • in

  Liczba ludności w UE wzrasta dzięki imigrantom

  Na dzień 1 stycznia 2017 r. liczebność UE liczyła 511.8 mln, o około 1,5 miliona więcej niż w roku poprzednim, a największym liczebnie krajem są Niemcy. Dane Eurostatu. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że populacja Unii Europejskiej wciąż rośnie, ale nie z powodu urodzeń. Na dzień 1 stycznia 2017 r. liczebność Wspólnoty liczyła 511.8 mln, […] More

 • in

  Polki coraz później rodzą pierwsze dziecko

  Polki odkładają decyzję o macierzyństwie i rodzą pierwsze dziecko przeciętnie w wieku 27 lat – wynika z najnowszych danych Eurostat. Oznacza to, że średni wiek kobiet w Polsce zostających po raz pierwszy matkami wzrósł przez dwie dekady o trzy lata. Tymczasem kobiety w Unii Europejskiej mają już przeciętnie 28,9 lat, gdy rodzą pierwsze dziecko. Z […] More