in ,

Rzym: Kompleksowe badania stomatologiczne i ortodontyczne dostępne bezpłatnie dla wszystkich

Dzieci mieszkające w Rzymie, bez względu na posiadane obywatelstwo, mogą skorzystać z kompleksowych badań stomatologicznych i ortodontycznych (wł. screening odontoiatrico) w ramach kampanii prowadzonej w Regionie Lacjum.  Jedną z ambasadorek tej inicjatywy jest dr Marta Mazur – stomatolog prowadząca swoją praktykę lekarską w Rzymie, członek włoskiego zespołu badań naukowych i autorka licznych publikacji. Dr Mazur od wielu lat prowadzi w polskich szkołach na terenie Rzymu bezpłatne przeglądy stomatologiczne i ortodontyczne wśród uczniów i wyjaśnia jak uzyskać dostęp do pakietu bezpłatnych wizyt specjalistycznych w ramach państwowej służby zdrowia.

„Przeglądy stomatologiczne u dzieci i młodzieży są szalenie ważne, gdyż pozwalają wychwycić takie problemy jak: próchnica, stany zapalne jamy ustnej, nieprawidłowy zgryz czy nieprawidłowy wzrost zębów. Niestety badania te przeglądy nie są przeprowadzone dostatecznie często wśród dzieci i młodzieży mieszkającej we Włoszech. Jedną z przyczyn jest niedostateczna wiedza rodziców na temat prawidłowej profilaktyki zdrowia u dzieci oraz często wysokie koszty wizyt lekarskich” – wyjaśnia dr Marta Mazur. „Zdrowie wszystkich dzieci jest dla mnie ważne, ale zdrowie polskich dzieci wychowujących się na włoskiej ziemi leży mi szczególnie na sercu.  Wychowałam się we Włoszech od najmłodszych lat, jednak jestem Polką i Polska zawsze będzie dla mnie ważna. W Rzymie i okolicach mieszka wiele dzieci polskiego pochodzenia, często jednak rodzice nie wiedzą, że w ramach projektu realizowanego przez ASL I wszyscy młodzi ludzie, bez względu na posiadane obywatelstwo mogą uzyskać dostęp do specjalistycznych badań stomatologicznych i ortodontycznych zupełnie za darmo”   dodaje polska lekarz.

W ramach kampanii prowadzonej przez ASL ROMA 1 dr Marta Mazur kilkakrotnie przeprowadziła badanie wsród uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Zdjęcie ze badań przeprowadzonych w tejże szkole w 2019 r.

Tzw. screening odontoiatrico  w  Lacjum, czyli kompleksowy przegląd stomatologiczny i ortodontyczny, obejmujący także rentgen uzębienia, czyszczenie zębów i fluoryzację  to zasługa dr Luciano Ralliego, byłego wieloletniego dyrektora Oddziału Dziecięcego Szpitala Stomatologicznego George Eastman w Rzymie.  Redakcja „Naszego Świata” przeprowadziła z nim wywiad.

“Nasz Świat”: Panie Doktorze, jest Pan pomysłodawcą wieloletnim promotorem kampanii, w ramach której tysiące dzieci może odbyć bezpłatny przegląd stomatologiczny i ortodontyczny. Co jest największym sukcesem tego projektu?

Dr Luciano Ralli: Zajmuję się profilaktyką stomatologiczną u dzieci i młodzieży oraz wykrywaniem wczesnych patologii zgryzu i uzębienia od  1988 r. Pracując na oddziale stomatologii dziecięcej szpitala G. Eastman w Rzymie,  zacząłem odwiedzać uczniów w wielu szkołach podstawowych w Rzymie. Rozpoczętą  przed wieloma laty działalność prowadzę po dziś dzień,  kierując się przekonaniem o absolutnej potrzebie prowadzenia publicznych kampanii dot.  profilaktyki stomatologicznej w wieku dziecięcym. W kierownikach placówki ASL ROMA 1 oraz dyrektorach Regionu Lacjum znalazłem osoby wrażliwe na ten temat, dzięki czemu możliwe było zorganizowanie kompleksowych badań skriningowych. Cel tych badań jest trojaki: na pierwszym miejscu znajduje się profilaktyka, to znaczy edukacja w zakresie higieny jamy ustnej i prawidłowego żywienia obejmująca uczniów i ich rodziny; równie ważne jest wczesne wykrywanie patologii takich jak próchnica czy wady zgryzu, które nadal stanowią istotny problem społeczno-zdrowotny; końcowym celem są natomiast spotkania w szkołach, pozwalające sprawdzić z jakimi problemami najczęściej borykają się dzieci i  opracowanie danych, w oparciu o które, można później wyznaczać kierunki polityki  zdrowotnej.  Sukces kampanii badań przesiewowych zależy właśnie od osiągnięcia tych trzech celów.

“Nasz Świat”: Próchnica w wieku dziecięcym jest obecnie  problemem istotnym czy marginalnym?

Dr Luciano Ralli: Liczne badania przeprowadzone również przez organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia potwierdzają to, co pokazują badania prowadzone przez nas na mniejszą skalę. Wszyscy badacze dowodzą, że próchnica jest nadal szeroko rozpowszechnioną chorobą, szczególnie w wieku dziecięcym. Moim zdaniem coraz więcej czynników komplikuje jej zwalczanie. Najczęstszą przyczyną próchnicy jest niezbilansowana dieta, obfitująca w  rafinowane węglowodany oraz  obecność gatunków bakterii próchnicogennych w jamie ustnej z powodu słabej kontroli higieny jamy ustnej w domu. Do tego dochodzą czynniki społeczno-kulturowe, takie jak status społeczno-ekonomiczny rodziny, które utrudniają  wyeliminowanie próchnicy.

“Nasz Świat”: Dlaczego ważne jest prowadzenie kampanii prozdrowotnych w szkołach?

Dr Luciano Ralli: Jak już wspomniałem badania skriningowe w szkołach podstawowych mają na celu z jednej strony edukację w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, z drugiej wczesne wykrycie patologii takich jak próchnica lub wady zgryzu. Dlatego profilaktyce towarzyszy zawsze również diagnoza wszelkich problemów, gdyż wszelkie patologie jeśli nie zostaną rozpoznane odpowiednio wcześnie, mogą wymagać później o długiego i skomplikowanego leczenia.

Zajęcia na temat profilaktyki stomatologicznej przeprowadzone przez dr Martę Mazur w Katolickiej Polskiej Szkole w Rzymie

“Nasz Świat”: Czy dzisiejsze szkoły są w stanie zagwarantować odpowiednią edukację w zakresie  prawidłowego żywienia i odpowiedniej higieny jamy ustnej?

Dr Luciano Ralli: Szkoła pełni i nadal będzie pełnić ważną rolę w zakresie edukacji i wychowania w naszym społeczeństwie. W szczególności przedszkola i szkoły podstawowe odgrywają kluczową rolę w nabywaniu przez uczniów prawidłowego podejścia do zdrowia, w tym zdrowia zębów i jamy ustnej. Właściwie to w dzieciństwie powinny zostać nabyte nawyki dotyczące higieny  jamy ustnej i zdrowego żywienia, w okresie dojrzewania nawyki te powinny zostać wzmocnione, a w wieku dorosłym utrzymane.  Ważne jest jednak, aby szkoła nie szkoła  „pozostawiona sama”, gdyż jest to typ edukacji, w którym konieczne jest wsparcie pracowników służby zdrowia.

“Nasz Świat”: Co rodzice powinni wiedzieć na temat profilaktyki zdrowia swoich dzieci? Kiedy dziecko powinno odbyć pierwszą wizytę u dentysty? Jak często należy przeprowadzać kolejne kontrole?

Dr Luciano Ralli: Podczas prowadzenia badań skriningowych  spotkałem wielu rodziców zatroskanych o zdrowie zębów swoich pociech, ale posiadających słabą wiedzę na temat tego jak zapobiegać chorobom zębów u ich dzieci. Niewątpliwie brakuje ogólnokrajowych  kampanii informacyjnych. Problemem jest też nie zawsze skuteczna komunikacja ze strony kolegów pediatrów i dentystów. .

Ministerstwo Zdrowia zaleca pierwszą wizytę u dentysty około 18/24 miesiąca życia, bez względu na to czy dziecko ma jakieś problemy czy nie. Kolejne kontrole powinny być zaplanowane w odstępie około sześciu do ośmiu miesięcy. Należy pamiętać, że podczas wizyty  nie tylko bada się czy dziecko ma próchnicę lub wadę zgryzu, ale też w razie potrzeby wykonuje leczenie  zapobiegawcze.

Katolicka Szkoła Polska w Rzymie01

“Nasz Świat”: Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice, jeśli chodzi o profilaktykę stomatologiczną?

Dr Luciano Ralli: Spośród  fałszywych przekonań wśród rodziców, które najtrudniej wykorzenić to to, że próchnica zębów mlecznych nie jest niczym poważnym i można jej nie leczyć. W rzeczywistości często muszę wyjaśniać, że nawet jeśli zęby te kiedyś wypadną, to i tak muszą być wyleczone i zakonserwowane, ponieważ odgrywają ważną rolę zarówno w zapobieganiu próchnicy jak rozwoju wad zgryzu. Kolejnym częstym błędem jest nie stosowanie pasty do zębów z zawartością fluoru, odpowiednią dla wieku dziecka. Należy pamiętać, że fluor odgrywa ważną rolę w zapobieganiu próchnicy, gdyż wzmacnia szkliwo zębów.

“Nasz Świat”: Jakie są mocne strony opieki zdrowotnej w regionie Lacjum w zakresie profilaktyki i opieki dentystycznej u dzieci?

Dr Luciano Ralli: Kampanie takie jak skrining stomatologiczny w wieku szkolnym promowany przez Region Lacjum i prowadzone przez różne placówki ASL stanowią przykład  służby zdrowia rozwiniętej i świadomej, oferujące kompleksowe leczenie i profiltaktykę.

“Nasz Świat”:  Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Danuta Wojtaszczyk

Wszystkie dzieci mieszkające na terenie Lacjum mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt stomatologicznych i ortodontycznych w szpitalach lub ośrodkach ASL. W ramach oferowanego pakietu możliwe jest ponadto leczenie zębów, czyszczenie osadu, fluoryzacja i leczenie ortodontyczne. 

 

Włochy: Paczki do i z Polski. Solidna i niedroga firma kurierska

Włochy: Alert sanitarny. Potwierdzono kilkanaście nowych przypadków koronawirusa