Piękna litania do świętego Jana Pawła II

Ojcze w niebie – Boże, Synu Odkupicielu świata Duchu Święty – Boże, Święta Trójco jedyny – Boże, wysłuchuj próśb ludu wiernego wnoszonych za wstawiennictwem Karola świętego. Święty Karolu – umiłowany Janie Pawle Drugi, sławimy życia ziemskiego Twoje dla Boga zasługi. Wypraszaj dla nas łaski Boga. Od dnia narodzenia, z woli Boga Wszechmogącego obdarzony zostałeś misją … Leggi tutto Piękna litania do świętego Jana Pawła II More