Włochy: Kiedy dziecku przysługuje włoskie obywatelstwo?

Kiedy dziecku urodzonemu we Włoszech przysługuje włoskie obywatelstwo? Zasady nadawania obywatelstwa włoskiego, podobnie jak polskiego, oparte są przede wszystkim o prawo krwi. Zasadę prawa ziemi stosuje się jedynie pomocniczo. Zatem obywatelami Włoch są osoby, których przynajmniej jedno z rodziców posiada włoskie obywatelstwo.   Obywatelstwo włoskie Kwestię nadania obywatelstwa włoskiego cudzoziemcowi reguluje ustawa z dnia 5 lutego 1992 … Leggi tutto Włochy: Kiedy dziecku przysługuje włoskie obywatelstwo? More