More stories

  • in ,

    Włochy: Konwalidacja pracy 2020: praktyczny przewodnik dla obywateli UE

    Rzym, 23 czerwca 2020 r. – Obywatele UE, podobnie jak obywatele włoscy, mogą uzyskać dostęp do procedury konwalidacji stosunku pracy (wł. regolarizzazione). KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wniosek musi zostać złożony przez pracodawcę, który działa w trzech sektorach wskazanych w dekrecie (patrz następny punkt) i który jest: obywatelem włoskim, obywatelem UE lub cudzoziemcem z długoterminowym zezwoleniem na pobyt. […] More