in ,

Włochy: Konwalidacja pracy 2020: praktyczny przewodnik dla obywateli UE

Rzym, 23 czerwca 2020 r. – Obywatele UE, podobnie jak obywatele włoscy, mogą uzyskać dostęp do procedury konwalidacji stosunku pracy (wł. regolarizzazione).

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek musi zostać złożony przez pracodawcę, który działa w trzech sektorach wskazanych w dekrecie (patrz następny punkt) i który jest: obywatelem włoskim, obywatelem UE lub cudzoziemcem z długoterminowym zezwoleniem na pobyt.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wniosek składa się bezpośrednio poprzez stronę internetową włoskiego zakładu ubezpieczeń społecznych INPS – www.inps.it. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w systemie INPS. Czytaj także:  Włochy: Konwalidacja pracy 2020 – składanie wniosków przez stronę INPS

SEKTORY PRACY, OBJĘTE MOŻLIWOŚCI KONWALIDACJI STOSUNKÓW PRACY
Wnioski o zalegalizowanie stosunków pracy dot. tych sektorów, w których standardowo zezwala się na zatrudnianie cudzoziemców również spoza UE, tj.

– Rolnictwo / rybołówstwo / hodowla zwierząt i branże pokrewne

– opieka

– pomoce domowe

W wydanym 31.05.2020 r. okólniku INPS wyjaśnił, że niektóre podmioty prawne, np. spółdzielnie,  organizacje, ośrodki opieki nad niepełnosprawnymi, centra leczenia uzależnień, sierocińce, domy dla samotnych matek,  są traktowane jako podmioty prawne, co umożliwia im występowanie w roli pracodawców. Czytaj:  CIRCOLARE INPS 68 DEL 31.05.2020

WAŻNE: Nie są uwzględnione agencje administracyjne (agenzie amministrative) / spółdzielnie (cooperative), gdyż w ich przypadku stosunki pracy nie są zawierane z bezpośrednim pracodawcą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DODCHODÓW PRACODAWCY
W rządowym dekrecie podano jaki minimalny dochód lub obrót firmy muszą posiadać pracodawcy, którzy chcą zalegalizować stosunek pracy. W przypadku firm wymagany jest minimalny roczny obrót wysokości 30 000 euro rocznie . W przypadku osób prywatnych wymagany, zatrudniających pomoce domowe lub opiekunki wymagany jest minimalny roczny dochód w wysokości 20 000 euro rocznie  lub 27 000 euro,  jeśli pod uwagę brany jest dochód całego gospodarstwa domowego.

KWESTIA DOCHODU OSÓB ZATRUDNIAJĄCYCH W DOMACH OPIEKUNKI LUB POMOCE DOMOWE
W wydanym okólniku INPS wyjaśnił, że wobec osób zatrudniających w domu opiekunkę lub pomoc domową wymagania dot. dochodu są następujące:

– roczny dochód musi wynosić MINIMUM 20 000 euro, jeśli osoba zatrudniająca opiekunkę lub pomoc domową żyje sama,

– w przypadku rodziny wymagany jest roczny dochód w wysokości MINIMUM 27 000 euro,

– do dochodu można wliczyć zarobki/dochody uzyskiwane przez krewnych do drugiego stopnia pokrewieństwa,

– można wliczyć także dochody, które nie podlegają obowiązkowi deklaracji podatkowej,

– nie jest wymagane, aby osoba niepełnosprawna lub schorowana osobiści składała wniosek dot. konwalidacji pracy osoby, która się nią opiekuje.

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY
Z amnestii mogą skorzystać osoby, których stosunek pracy rozpoczął się przed 19 maja 2020 r. i trwa nadal.

ZAWARTOŚĆ WNIOSKU
Oprócz danych pracownika, zajmowanego przez niego stanowiska (data  rozpoczęcia i długości trwania stosunku pracy ), czasu pracy  i uzgodnionego wynagrodzenia pracodawca musi zadeklarować, że zapłacił zryczałtowaną składkę na ubezpieczenie społeczne (contributi INPS) w wysokości 500 euro za każdego pracownika. Do wniosku należy także dołączyć  znaczek skarbowy za 16 euro.

Oprócz tego trzeba będzie także dodatkowa zryczałtowana składka na ubezpiecznie społeczne oraz zryczałtowana stawka podatku, które zostaną wyliczone przez MSW (Ministero dell’Interno).

ZAWIESZENIE PROCEDUR KARNYCH I ADMINISTRACYJNYCH
W toku postępowania o konwalidację nielegalnych stosunków pracy zawieszone zostaną procedury karne wobec tych pracodawców, którzy zdecydowali się ujawnić, że zatrudniali osoby na czarno. Procedury karne i administracyjne nie mogą jednak zostać zawieszone wobec pracodawców oskarżonych o wyzysk pracowników lub pośrednictwo w nielegalnym zatrudnieniu.

Niniejszy artykuł przygotowała na zlecenie serwisu StranieriinItalia.it Federica Merlo, adwokat.
Tłumaczenie i oprac. D.W./ Nasz Świat.

Zobacz także:

Włochy: Legalizacja pomocy domowych, opiekunek i pracowników rolnych. Oto, jak działa amnestia

Włochy: Ruszyła nowa aplikacja dla cudzoziemców we Włoszech

Rzym: O. Ryszard Plezia nie żyje